วันนี้ได้มีโอกาสรับเชิญไปร่วมทำบุญประจำปีเพื่ออุทิศบุญกุศลแก่ผ้ป่วยที่เสียชีวิตของหน่วยงาน AB-CARE  มีคุณหมอสมสิทธิ์ คุณละม่อม และเจ้าหน้าที่ตึก 7 หลายๆท่านรวมทั้งเครือข่ายผ้ติดเชื้อฯ เช่น ชมรมแสงเทียนเพื่อชีวิต บ้านแบ่งบุญ มาร่วมงานอย่างแข็งขัน  โดยนิมนต์พระ9 รูป จากวัดพุทธปัญญา (วัดประจำของชาวบำราศฯ) ได้เห็นความต้งใจที่เป็นกุศลของแต่ละท่านก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่านด้วยจริงๆ และกุศลเจตนานี้คงจะถึงผู้ที่ต้งใจอุทิศให้ อย่างไรก็ตามแต่ละคนก็อิ่มบุญไปตามๆกัน