ความเห็น 1660003

Hemato test (4) : ต้องค้นหาความรู้ด้วยตนเอง

IP: xxx.123.239.3
เขียนเมื่อ 

ขอตอบว่าเป็น myeloblast ส่วนแท่งแดงๆ เป็น auer rod ซึ่งจะพบได้ใน blast cell ของ myeloblast มักไม่พบใน blast ตัวอื่น

ภาพ2 เป็น การย้อมด้วย 1 % methylene blue ซึ่งเรียกว่า reticulocyte