การกลั่นกรองนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

การรวบรวมนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 5 สาขาคือสาขาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน สาขาการผลิต สาขาการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ สาขาสถาบันเกษตรกร สาขาปราชญ์เกษตร

จากที่คณะกรรมการสร้างเสริมนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เห็นชอบให้มีการรวบรวมนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 5 สาขาคือสาขาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน สาขาการผลิต สาขาการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ สาขาสถาบันเกษตรกร สาขาปราชญ์เกษตร

ขณะนี้สถาบันสร้างเสริมนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงได้จัดทำเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้จังหวัดและศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้นวัตกรรมฯจำนวน 314 เรื่อง เป็นสาขาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 42 เรื่อง สาขาการผลิต 188 เรื่อง สาขาแปรรูปและผลิตภัณฑ์ จำนวน 56 เรื่อง สาขาสถาบันเกษตรกร 15 เรื่อง และสาขาปราชญ์เกษตร 13 เรื่อง เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลเรื่องความเป็นไปได้ทางวิชาการทั้งในเรื่องความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหา กรมฯจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองข้อมูลเพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการนำไปเผยแพร่ต่อไป ทั้งนี้ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร(นายอภิชัย  จึงประภา) ได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองนวัตกรรมฯดังกล่าวเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551  รวมทั้งพิจารณาช่องทางการเผยแพร่  การปกป้องเจ้าของนวัตกรรม  อนึ่งในการเผยแพร่นวัตกรรมฯดังกล่าวอาจทำได้หลายรูปแบบ ทั้งด้านเอกสาร วีซีดี ฯลฯ ขึ้นกับความเหมาะสมของช่องทางดังกล่าว และจะสามารถสืบค้นนวัตกรรมเหล่านี้ได้ต่อไป

ความก้าวหน้าหลังจากการกลั่นกรองแล้ว จะได้รายงานต่อไปคะ หวังว่านวัตกรรมเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร บุคคลทั่วไปและชุมชนต่าง ๆ ภายใต้หลักการของการพัฒนาขึ้นมาจากความรู้และประสบการณ์ของชุมชนในการประกอบอาชีพ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการเสริมสร้างสุขภาวะอย่างเป็นระบบและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ธุวนันท์  พานิชโยทัย

27 พฤษภาคม 2551

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้กรมส่งเสริมการเกษตรความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับ
  • เยี่ยมมากเลยครับ

สวัสดีครับ

  • ทีนี้เราจะมี องค์ความรู้ ภูมิปัญญา จากท้องถิ่นต่างๆ มากมาย ที่จะนำไปปรับใช้ในไร่นา ของแต่ละพื้นที่
  • ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆ ครับ

คุณสิงห์ป่าสัก

สวัสดีคะ เมื่อวานคุยกับน้อง ๆ ที่สนพ. มีงานสำคัญที่เราต้องทำประมาณ 9 เรื่อง นับว่าหนักพอดู แต่ก็สู้ ๆ คะ

พี่หม่า

คุณหนุ่มร้อยเกาะ

ใช่แล้วคะเราจะมีฐานข้อมูลเรื่องนี้ที่สามารถสืบค้นได้ด้วย และเราก็ยกย่องผู้เป็นเจ้าของนวัตกรรมและจะมีการคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อนำมาเสนอที่กรมฯให้เจ้าหน้าที่ได้รับรู้และร่วมแลกเปลี่ยนด้วยคะประมาณเดือนสิงหาคม

ขอบคุณคุณหนุ่มร้อยเกาะที่เล่าเรื่องราวของสุราษฎร์ฯให้ฟัง เจอคุณพงษ์ศักดิ์ จากเขต 5 ยังคุยว่าพี่ได้รับทราบเรื่องราวการสัมมนากลุ่มจังหวัดจากหนุ่มร้อยเกาะ

พี่หม่า

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับอ.ธุวนันท์
  • ตั้งใจมาแวะเยียม
  • นับว่าเป็นความก้าวหน้าอีกก้าวหนึ่ง
  • ของชื่นชมจริงๆ
  • รักษาสุขภาพด้วยนะครับ

วันสูบบุหรี่โลก

คุณเขียวมรกต

ขอบคุณมากคะ  ที่ติดตาม ได้ติดตามของกำแพงเพชรเรื่องครูติดแผ่นดินตลอดเลยคะ

พี่หม่า

หมายเลขบันทึก

184678

เขียน

27 May 2008 @ 07:28
()

แก้ไข

12 Feb 2012 @ 00:14
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก