ขณะนี้หลายหน่วยงานกำลังพยายามสร้างบ้านที่เรียกว่า "KM" กันอยู่ ในฐานะที่ สคส. เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมเรื่องการทำ KM  ผมมักจะถูกเชื้อเชิญให้ไป "ปูพื้น" เรื่อง KM อยู่เป็นประจำ 

       ผมลองเก็บสถิติดูคร่าวๆ พบว่า ที่ไป "ปูพื้น" ให้หน่วยงานต่างๆ นั้น มีไม่ถึง 10% ที่สามารถทำต่อจากที่ได้ "ปูพื้น" ไว้ให้ คือสามารถ "ขึ้นฝาบ้าน" ได้ หรืออาจจะไปถึงขั้น "มุงหลังคา"  ได้ (แต่มีน้อยมาก)

       สำหรับ 90% ที่เหลือก็คงได้แค่ "พื้นบ้าน"  เท่านั้น เพราะคนในบ้านยังไม่เห็นคุณค่าของ KM ผมอดสงสัยไม่ได้ว่า แล้วเมื่อไหร่ "บ้าน KM" หลังนี้ ในหลายๆ ที่จึงจะเสร็จสมบูรณ์??