ความเห็น 14879

"บ้าน KM" บ้านหลังนี้หลายๆ ที่ มีแต่ "พื้น"

mitochondria
IP: xxx.11.37.110
เขียนเมื่อ 

ในความเห็นส่วนตัวนะครับ ผมคิดว่า การที่มีเงินอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าเราจะสร้างบ้านได้ บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่อยุ่ร่วมกันของคนหลายๆคน การที่จะสร้างบ้านในฝันได้ ทุกคนต้องมีส่วนร่วมช่วยกันฝัน ช่วยกันสร้าง จะใช้ฝันของใครคนใดคนหนึ่งมาสร้าง คงไม่ได้ เหมือนดังหลายๆที่ที่ใช้นโยบาย top down คือใช้ฝันของผู้บังคับบัญชาคนเดียว ใหม่ๆอาจได้ผลในการเริ่มปุพื้น แต่คงไม่ยั่งยืนหรือไม่สามารถสานฝันขึ้นผนัง ปุหลังคาได้จนเป็นบ้านสวยงาม บ้านหลังนี้สร้างด้วยใจของคนทุกคน เป็นบ้านของเรา เพราะฉะนั้นต้องให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันสร้าง คำถามจึงมีอยุ่ว่า ทำอย่างไรจึงจะให้ทุกคนมีความเห็นร่วมกันว่าสมควรสร้างบ้านหลังนี้ร่วมกัน ซึ่งผมคิดว่าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีได้ ในการที่สามารถระดมสรรพกำลังของบุคลากรในภาควิชาฯส่วนหนึ่ง (ได้มากพอสมควร) มาร่วมกันสร้างฝันของเราให้เป็นจริง คำตอบที่น่าจะเป็นกุญแจสำคัญ น่าจะอยุ่ที่อาจารย์ปารมี ว่าทำอย่างไรบ้านในฝันของอาจารย์จึงเป็นบ้านในฝันของบุคลากรของภาควิชาพยาธิวิทยา