ความเห็น 14891

"บ้าน KM" บ้านหลังนี้หลายๆ ที่ มีแต่ "พื้น"

อรลดา สัมปทากรณ์
IP: xxx.246.152.6
เขียนเมื่อ 
เมื่ออาจารย์ได้ไปปูพื้นบ้านแล้ว  คนในบ้านก็ต้องช่วยกันทำต่อ แน่นอนว่าผู้นำย่อมสำคัญ  แต่ความสำคัญก็อยู่ที่ทุกคนในบ้านที่ต้องร่วมด้วยช่วยกัน   สังคมในปัจจุบันรีบเร่งมาก  งาน km เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้  พื้นฐานเดิมของคนในบ้านนั้นๆก็สำคัญ  แต่อย่างไรก็ตาม คงต้องค่อยๆเปลี่ยน  เปลี่ยนแปลงเร็วบนความไม่พร้อมอาจมีผลเสียมากกว่าผลดี  บ้านที่สร้างรวดเร็วโดยขาดการคิดเรื่องโครงสร้าง  อาจวางทิศทางห้อง  หน้าต่างที่ผิดได้  ก่อนขึ้นฝาบ้านคงต้องดูทิศทางลมด้วย  บางบ้านรีบวางฝาบ้าน ฝาที่ขึ้นอาจปิดทิศทางลมได้  บ้านที่จะสร้างได้ด้วยใจของทุกคนต้องมีเวลาปรับตัวปรับใจด้วย  อย่างไรก็ตามรู้สึกสนุกกับ KM ค่ะ