ความเห็น 14888

"บ้าน KM" บ้านหลังนี้หลายๆ ที่ มีแต่ "พื้น"

พี่เม่ย
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
   ความเห็นส่วนตัวของดิฉันคิดว่า.."ถ้าคนในบ้านเห็นคุณค่าของ KM มากขึ้นเท่าไร บ้าน KM หลังนั้นก็จะยิ่งไม่ เสร็จสมบูรณ์ ค่ะ" แต่จะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เพราะ KM ไม่หยุดนิ่ง เป็นธรรมชาติและเติบโตตามกาลเวลา...
   ส่วนขั้นตอนการสร้าง บ้าน KM ที่ยากและเหน็ดเหนื่อยที่สุดก็น่าจะเป็นตอน "ขึ้นฝาบ้าน" นะคะ! (นัยยะ นี้..ท่าน CKO ของภาควิชาพยาธิคงจะตอบได้อย่าง ชัดแจ้ง ที่สุดว่าตอนที่ท่านเริ่ม สร้างนักพัฒนา โดยอาศัยเครื่องมือของ KM แทรกเนียนในเนื้อโครงการPatho-Otop1 นั้น ยากเพียงใด และผลที่สำเร็จออกมานั้นคุ้มค่าเพียงใดค่ะ)