สถานีเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่เกษตรกรสามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะในสภาวะที่ปัจจัยการผลิตแพงมาก ๆ นับเป็นทางออกและทางรอดของชาวนาไทย โดยสามารถลดได้เฉลี่ยไร่ละ 510 บาท

งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯซึ่งจัดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 -3 พฤษภาคม 2551 ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีงานหลักอยู่ 4 ส่วนคือ

-การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ

-สถานีเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว

-การจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ

งานนี้สถาบันเสริมสร้างนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง(สนพ.)ได้รับมอบหมายเรื่องสถานีการลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการจัดเกษตรกรเข้าร่วมงาน มีสถานี 6 สถานีด้วยกันคือ

1.การจัดการเมล็ดพันธุ์                   กรมการข้าว รับผิดชอบ

2.การพลิกฟื้นผืนนาไทย                 กรมพัฒนาที่ดินและกรมส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบ

3.การใช้ปุ๋ย เอ็น-พี-เค แบบสั่งตัด    

ศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ จากมหาวิทยาลัย          เกษตรศาสตร์และดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ ประธานมูลนิธิพลังนิเวศและชุมชนและที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร       รับผิดชอบ

4.การบริหารศัตรูพืช                     กรมส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบ

5. เตาเผาถ่านแกลบมหัศจรรย์        ศูนย์วิศวกรรมการเกษตรบางพูน รับผิดขอบ

6.สถานีภาพรวมการลดต้นทุนการผลิตข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบ

มีเกษตรกรมาร่วมงานประมาณสองหมื่นคนและมีผู้สนใจทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมอีกจำนวนหนึ่ง ในจำนวนนี้มีเกษตรกรต้นแบบหรือเรียกว่าครูติดแผ่นดินข้าวจำนวน 504 คนมาจาก 56 จังหวัดเข้ามาร่วมงานด้วยจึงนับได้ว่ามีการถ่ายทอดความรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่เกษตรกรสามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะในสภาวะที่ปัจจัยการผลิตแพงมาก ๆ นับเป็นทางออกและทางรอดของชาวนาไทย โดยสามารถลดได้เฉลี่ยไร่ละ 510 บาท

งานนี้สำเร็จลงด้วยดี ดิฉันขอขอบพระคุณหน่วยงานที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากกอง/สำนักต่าง ๆ ที่มาช่วยในการต้อนรับเกษตรกรและประสานการติดต่อกับเจ้าหน้าที่จังหวัด รวมทั้งท่านผู้บริหาร เกษตรจังหวัด เจ้าหน้าที่จังหวัดที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ก็หวังว่าความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับเกษตรกรจะได้นำไปปฏิบัติและทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ได้เป็นอย่างดี

ธุวนันท์  พานิชโยทัย

12 พ.ค.2551

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้กรมส่งเสริมการเกษตรความเห็น (4)

482808f03d745 

ขอบคุณน้องจิที่แวะมาเยี่ยมนะคะ  อิจฉาจังที่ได้ขี่ควาย ป้ายังไม่เคยเลยคะ สงสัยต้องลองบ้างแล้ว.......

ขออภัยด้วยครับจะส่งภาพเดียวเมาท์แตะผิดเลยขึ้นตามกันมาเป็นแถว กรุณาเลือกลบออกด้วยนะครับ

ขอบคุณคุณชาญวิทย์คะที่แวะมาเยี่ยม วันที่ประชุม km เจอคุณเขียวมรกตและคุณพยอม ด้วยคะ ดีใจจริง ๆ

พี่หม่า

หมายเลขบันทึก

181873

เขียน

12 May 2008 @ 08:44
()

แก้ไข

12 Feb 2012 @ 00:00
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก