ความเห็น 660616

สถานีเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณชาญวิทย์คะที่แวะมาเยี่ยม วันที่ประชุม km เจอคุณเขียวมรกตและคุณพยอม ด้วยคะ ดีใจจริง ๆ

พี่หม่า