ระบำไก่

                ก่อนอื่นต้องกราบขออภัยท่านที่ติดตามอ่านทุกท่านนะครับ ที่ผู้เขียนได้ว่างเว้นจากการเขียนไปเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควร  วันนี้ขออนุญาตนำเสนอการแสดงชุด ระบำไก่เป็นระบำที่มีความน่ารักและงดงามไม่แพ้การแสดงในชุดอื่นๆที่ผ่านมา

ระบำไก่เป็นการแสดงชุดหนึ่ง ที่ได้นำมาจากการแสดงละครพันทาง เรื่อง "พระลอ" ตอนพระลอตามไก่ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงลีลาท่าทางการร่ายรำของฝูงไก่ที่สวยสดงดงามน่ารักชุดหนึ่ง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงได้บรรจุเพลงขับร้อง และดนตรีบรรเลง ในเรื่องพระลอโดยมีท่านอาจารย์ลมุล ยมะคุปต์ เป็นประดิษฐ์ท่ารำ  เพลงที่ประกอบระบำชุดนี้ได้แก่เพลงลาวเซิ้ง  โดยมีเนื้อร้องดังต่อไปนี้

( ดนตรีบรรเลง )

สร้อยแสงแดงพระพราย

ขนเขียวลายระยับ

ปีกสลับเบญจรงค์

เลื่อมลายลงหงสะบาท

( ดนตรีบรรเลงรับ )

ขอบตาชาดพะพริ้ง

สิงคลิ้งหงอนพรายพรรณ

ขันขานเสียงเอาใจ

เดือยหงอนใสศรีลำยอง

( ดนตรีบรรเลงรับ )

สองเท้าเทียมนพมาศ

เพียงฉลุชาดทารง

ปู่ก็ใช้ให้ผีลง

ผีก็ลงแก่ไก่

( ดนตรีบรรเลงรับ )

ไก่แก้วไซร้บ่มิกลัว

ขุกผกหัวองอาจ

ผาดผันตีปีกป้อง

ร้องเรื่อยเฉื่อยฉาดฉาน

( ดนตรีบรรเลงรับ )