สวัสดีครับ  หายไปหลายวัน  วันนี้เอา นกกางเขนดงมาฝาก  หรือแถวบ้านผมเขาเรียกว่า   นกบินหลาดง  ชื่อนี้อาจจะมาจาก ลีลาการบินก็ได้คือบินแบบโฉบขึ้นลงในระยะใกล้ คล้ายกับถลาย(ถะ-หลา)และเนื่องจากนกชนิดนี้มี 2 ชนิด คือที่อยู่แถวๆบ้านเขาเรียกนกบินหลาแจ๊สหรือบินหลาขี้ควาย ร้องได้เสียงเดียว แต่บินหลาดง เป็นนกที่สวยงาม เสียงร้องกังวาล และร้องได้หลายเสียง

นกบินหลาดง

   อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้เอง รูปสวย  เสียงดี จึงเป็นที่ต้องการของคนที่รักและหลงไหลในเสียงนกจึงมีคนพยามยามหามาเลี้ยง เพื่อดูความงามและฟังเสียงอันไพเราะของนกบินหลาดง....บางทีนกบินหลาดง ตัวนี้อาจจะ  ถามว่า ขังผมทำไม....หลายท่านอาจจะมีคำตอบอยู่ในใจ ..ว่าทำไม     สวัสดีครับ