รวมเรื่องเล่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สุขภาพ และสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

ปีนี้ (2551) เป็นปีที่ 3 ที่มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กันมา 2 ปี ทำให้เริ่มเห็นได้ชัดขึ้นว่า ในชมรมผู้สูงอายุนั้น ผู้สูงอายุสามารถทำกิจกรรมด้วยตัวเองได้ ในขอบเขตความสามารถของผู้สูงอายุ ซึ่งก็คงต้องมีผู้เข้าไปมีส่วนสนับสนุนมากน้อย แล้วแต่แต่ละพื้นที่ แต่ก็ยังอยู่บนพื้นฐานที่ผู้สูงอายุคิดเอง ทำเอง ขอความร่วมมือเอง

 

งานสูงอายุของกองทันตสาธารณสุข ได้ดำเนินการในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุมาควบคู่กับ โครงการฟันเทียมพระราชทาน จะว่าจริงๆ แล้ว ก็คือ มีการรุกเข้าไปในพื้นที่ชุมชน หากลุ่มผู้สูงอายุ ก็ไปปิ๊งที่ชมรมผู้สูงอายุ เพราะอาจจะถือว่า มีกลุ่มผู้สูงอายุที่มีสมรรถภาพ สามารถทำกิจกรรม ช่วยตัวเอง และผู้อื่นได้ งานที่ทำเชิงรุกเข้าไป จึงได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมสุขภาพ รวมสุขภาพช่องปาก ที่อยู่ในขอบเขตที่ผู้สูงอายุทำได้ด้วยตัวเอง อาจถึงขั้นคิดเอง ทำเองด้วย

ปีนี้ (2551) เป็นปีที่ 3 ที่มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กันมา 2 ปี ทำให้เริ่มเห็นได้ชัดขึ้นว่า ในชมรมผู้สูงอายุนั้น ผู้สูงอายุสามารถทำกิจกรรมด้วยตัวเองได้ ในขอบเขตความสามารถของผู้สูงอายุ ซึ่งก็คงต้องมีผู้เข้าไปมีส่วนสนับสนุนมากน้อย แล้วแต่แต่ละพื้นที่ แต่ก็ยังอยู่บนพื้นฐานที่ผู้สูงอายุคิดเอง ทำเอง ขอความร่วมมือเอง

ทางกองทันตฯ จึงได้เริ่มกระบวนการใหม่ในการรุกเข้าหาผู้สูงอายุค่ะ โดยที่ผ่านมานั้น

  • ปี 2549 เราเริ่มสนับสนุนกระบวนการคิดให้กลุ่มเจ้าหน้าที และผู้สูงอายุ คิดทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ที่เพิ่มการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเข้าไปด้วย ... ปลายปีเรามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของบุคลากรสาธารณสุข
  • ปี 2550 เรามีการติดตามใกล้ชิดขึ้น ถึงชมรมผู้สูงอายุ รวมทีมกันทั้งส่วนกลาง คือ กองทันตฯ ศูนย์อนามัย และจังหวัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ และรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรสาธารณสุข ปลายปี ปีนี้เห็นว่า เกิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมฯ ต่างๆ มากขึ้น
  • ปีนี้ 2551 ก็จะมีการ ลปรร. ผู้สูงอายุเอง โดยเราจะไปแลกเปลี่ยนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับภาคเหนือ เพื่อความสะดวกของผู้สูงอายุในการเดินทางในเขต และประหยัดงบประมาณ ก็เป็นที่มาของเรื่องเล่าในครั้งนี้ละค่ะ ... ซึ่งจะเป็นเรื่องราวตั้งแต่การเตรียมการประชุม จนถึงจบสิ้นละค่ะ
  • การประชุมครั้งที่ 1 จัดให้ผู้สูงอายุทางภาคอีสานค่ะ จัดที่ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส ขอนแก่น วันที่ 26-28 มีนาคม นี้ ผู้เข้าประชุมทั้งหมดจะอยู่ที่ 180 คน ... อิอิ ตอนนี้มีแววคนเพิ่มพูน

โปรดติดตามรายละเอียดได้ดังนี้ละค่ะ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุความเห็น (0)