การออกเสียงภาษาอังกฤษ

การพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษให้เหมือนเจ้าของภาษา สามารถทำได้ทุกคน

การพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น สามารถทำได้

         การออกเสียงภาษาอังกฤษให้เหมือนชาวต่างชาติเจ้าของภาษาเลยนั้นเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะผู้ที่มาเรียนภาษาอังกฤษเมื่อโตแล้ว ตัวผู้เขียนเองแม้จะได้มีโอกาสมาอยู่ที่ประเทศแคนาดานานกว่าสิบสี่ปี มีโอกาสได้ฟังและได้ใช้ภาษาอังกฤษอยู่ทุกวัน กระนั้นก็ตามก็ต้องยอมรับความจริงว่ายังไม่สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษให้เหมือนเจ้าของภาษาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ผู้เขียนก็ยังไม่ท้อแท้นะคะ ยังพยายามฝึกฝนอยู่เสมอ เพราะการฝึกฝนให้สามารถออกเสียงให้ได้ใกล้เคียงเจ้าของภาษามากที่สุดนั้นสามารถทำได้ ผู้เขียนจะนำเทคนิค และเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกี่ยวกับวิธีการฝึกฝนมาบอกกล่าวให้ฟังในบล็อคต่อๆ ไป แต่ก่อนอื่นขอเกริ่นนำให้ผู้ที่ต้องการพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ ได้เห็นถึงปัจจัยต่าง ๆ ทีมีอิทธิพลต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษของแต่ละคนก่อน  (จากแหล่งอ้างอิง Celce-Murcia, Brinton, & Goodwin, (1996), Gillette (1994), Graham (1994) and Pennington (1994)

อายุ

การวิจัยสองกลุ่มมีความเห็นขัดแย้งกันว่า จริงหรือที่เริ่มเรียนภาษาต่างประเทศเมื่ออายุยังน้อยนั้นดีกว่ามาเรียนเอาเมื่อตอนโตแล้ว กลุ่มแรกกล่าวว่าเรียนแต่อายุยังน้อยนั้นดีเพราะสมองเด็กเหมือนฟองน้ำ สามารถซีมซับความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างง่ายดาย และโดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการเรียนรู้มากมายนัก ส่วนอีกกลุ่มกล่าวว่าเรียนตอนอายุมากขึ้นได้เปรียบกว่า เพราะเมื่ออายุมากขึ้นได้มีโอกาสพูดภาษามาแล้วหนึ่งภาษา สามารถเอาความรู้และหลักไวยากรณ์นั้นมาประยุกต์เปรียบเทียบให้เกิดประโยชน์ในการเรียนภาษาที่สองได้ และอีกทั้งเมื่อโตแล้ว รู้จักใช้เทคนิคในการเรียน และการจำ มาช่วยได้อีกด้วย แต่สิ่งหนึ่งที่นักวิจัยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันก็คือ เรียนภาษาต่างประเทศเมื่อโตแล้ว (อายุเกินสิบสองปี) โอกาสที่จะพูดให้ได้เหมือนเจ้าของภาษานั้นยากมาก

ปริมาณและประเภทของการเรียนการสอนการออกเสียง  

 ประสบการณ์การเรียนออกเสียงมีส่วนในการทำให้ผู้เรียนสามารถออกเสียงได้ถูกต้องหรือไม่ นักเรียนไทยส่วนใหญ่มีประสบการณ์การเรียนการออกเสียงจากครูคนไทยที่ออกเสียงสำเนียงไทย ๆ ดังนั้นโอกาสที่คนไทยจะออกเสียงได้เหมือนเจ้าของภาษาก็มีน้อย ส่วนปริมาณชั่วโมงการเรียนของเด็กไทยนั้นคงไม่เพียงพอแน่นอน แม้แต่กระทั่งกรณีเด็กไทยที่มีโอกาสได้เรียนโรงเรียนสองภาษา เรียนสำเนียงจากครูฝรั่งโดยตรง แต่การเรียนแค่วันละสามสี่ชั่วโมงคงไม่พอเพียงให้ได้ซึมซับสำเนียงของเจ้าของภาษา อีกทั้งเพื่อนร่วมชั้นเรียนส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กไทยด้วยกันและมักจะอายที่จะพูดจะฝีกกันนอกห้องเรียน ฉะนั้นจะให้เด็กไทยเราได้ออกเสียงให้เหมือนเจ้าของภาษาจึงค่อนข้างเป็นไปได้ยาก ผู้เขียนได้พบกับน้องนัทที่ย้ายมาอยู่แคนาดาเมื่อตอนอายุสิบขวบ น้องนัทเรียนโรงเรียนสองภาษาชื่อดังที่กรุงเทพมาตั้งแต่อายุสี่ขวบ ตอนที่น้องนัทย้ายมาอยู่ที่แวนคูเวอร์ใหม่ ๆ แกสามารถพูดจาสื่อสารประโยคง่าย ๆได้ ( อาจจะไม่พูดเพราะอายด้วย) แต่สังเกตได้ชัดเจนว่ายังมีสำเนียงเป็นไทยอยู่มากถึงแม้จะเรียนโรงเรียนสองภาษามานานถึงหกปี

การมีโอกาสได้ใช้ภาษา

การเรียนภาษาให้ได้ผลและไม่ลืมก็คือต้องใช้อยู่เสมอ แต่ผู้เขียนก็เข้าใจค่ะว่าอยู่เมืองไทยโอกาสจะให้ได้ใช้ภาษากับชาวต่างชาติคงไม่ง่ายนัก แต่ก็ยังดีที่ว่าปัจจุบันนี้มีสื่อทางวิทยุ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ต่าง ๆ มากมายให้ได้ฝึกฝนกัน อย่างไรก็ตามพยายามหาโอกาสพูดออกเสียงนะคะ พูดกับตัวเองก็ยังดี  เพราะการพูดออกเสียงเป็นการเรียนภาษาที่ดีวิธีหนึ่ง  การพยายามฝึกฟังและพูดตามจากสื่อก็เป็นวิธีการฝึกที่ดี ผู้เขียนเองตอนนี้ฝึกออกเสียงตามแกรมม่าเกิลร์  www.grammar.quickanddirtytips.com เป็นเว็บไซต์เรียนแกรมม่าที่สามารถฟังการอออกเสียงที่ชัดเจนและน่าฟังของแกรมม่าเกิลร์ ทั้งยังมีสคริปให้อ่านตามไปพร้อม ๆอีกด้วย จากนั้นลองอัดเทปเสียงตัวเองอ่านสคริป เพื่อเปิดฟังเทียบดูหาข้อบกพร่องของตัวเองดูนะคะ

เชาวน์ปัญญาในการเรียนภาษา

นักวิจัยหลายฝ่ายมีข้อโต้แย้งที่น่าสนใจคือ ฝ่ายหนึ่งกล่าวว่าความสามารถและเชาน์ปัญญาในการเรียนภาษาที่สองของทุกคนนั้นเท่ากัน เพราะดูได้จากทุกคนมีความสามารถเท่าเทียมกันในการเรียนภาษาที่หนึ่งของตัวเอง แต่อีกกลุ่มหนึ่งกล่าวว่าความสามารถในการแยกแยะเสียงในภาษาที่สองนั้นไม่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

 

 • ความสามารถในการได้ยินและแยกเสียงภาษาต่างประเทศ หรือที่เราได้ยินอยู่เสมอว่า คุณพูดภาษาต่างประเทศได้เก่งจังเลย สงสัยคง  " having an ear for language"

 • ความสามารถในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจในกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ของภาษา

 • ความสามารถในการซึมซับและเรียนรู้ภาษาถึงแม้ว่าจะได้อยู่ในที่ที่มีโอกาสได้ใช้ภาษา จะเห็นได้ว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศมานาน ไม่ได้สามารถออกเสียงภาษาต่างประเทศนั้นได้ดีทุกคนไป

 • ความสามารถในการจำ บางคนได้ยินไม่กี่ครังก็จำได้ บางคนใช้เวลานานมากกว่าจะสามารถจดจำได้

ทัศนคติและแรงจูงใจ

           การจะพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ได้ใกล้เคียงเจ้าของภาษานั้น ทัศนคติและแรงจูงใจนี้มีส่วนสำคัญมาก ถ้าผู้เรียนมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้อย่างจริงจัง มีทัศนคติที่ดีต่อภาษา วัฒนธรรม และเจ้าของภาษา ไม่อายที่จะฝึกฝน เปิดใจสำรวจหาข้อบกพร่องการออกเสียงของตน และขวนขวายหาทางแก้ไข  การออกเสียงให้ใกล้เคียงเจ้าของภาษามากที่สุด เป็นเรื่องไม่ยากเลย การสำรวจหาข้อบกพร่องในการออกเสียงของตนเองนั้นถือเป็นหัวใจของการเรียนการสอนการออกเสียงเพราะก่อนที่จะให้ครู หรือผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเหลือ ตัวผู้เรียนเองต้องเริ่มต้นด้วยการมีความรับผิดชอบในการเรียนของตนเองเสียก่อน ท้ายสุดนี้ขอให้ทุกคนตั้งจุดมุ่งหมายในการเรียนภาษาที่สามารถเป็นไปได้ ซึ่งก็คือมีความสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และออกเสียงใกล้เคียงเจ้าของภาษามากที่สุด

                  แล้วพบกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ

 

 

                                                                                                         

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

คำสำคัญ (Tags)#ภาษาอังกฤษ#การออกเสียงภาษาอังกฤษ#ปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษ

หมายเลขบันทึก: 163413, เขียน: 05 Feb 2008 @ 04:48 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 18:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 73, อ่าน: คลิก


ความเห็น (73)

คนไทย เน้นหลายอย่างในการเรียนภาษา

ทำให้เราอายว่าพูดไม่เหมือนเจ้าของภาษา ทั้งๆที่พอรู้คำศัพท์ แต่ไม้กล้าพูดค่ะ

จริง ๆ ค่ะ การอายกลัวพูดผิดนี่เป็นปัญหาสำคัญของคนไทยเราที่ค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยแสดงออก ตอนนี้ผู้เขียนเองเรียนภาษาสเปนอยู่ที่เม็กซิโก ก็ยังอดไม่ได้ที่จะอายไม่กล้าพูด โดยเฉพาะในคลาสที่เรียนด้วยกันมีแต่ฝรั่งอเมริกันและแคนาเดียน มีแต่ผู้เขียนที่เป็นคนเอเชียผมดำหน้าตาเหมือนเม็กซิกันอยู่คนเดียว  พยายามบอกตัวเองอยู่เสมอว่าไม่ควรอาย พูดออกไปเลย ผิดถูกไม่เป็นไร แต่ก็ยังอายอยู่นั่นแหละ

มีข้อมูลที่น่าสนใจกล่าวถึงสาเหตุที่ทำไมนักเรียน จึงเรียนภาษาอังกฤษได้เร็วช้าไม่เท่ากัน

๑. อิทธิพลของภาษาที่หนึ่ง ถ้าภาษาที่หนึ่งมีส่วนใกล้เคียงภาษาอังกฤษเด็กพวกนี้ก็จะเรียนภาษาอังกฤษได้เร็ว ส่วนเด็กไทยเราน่าสงสารเพราะภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนั้นเป็นคนละเรื่องเลย  

๒. ทัศนคติของเด็กที่มีต่อวัฒนธรรมและภาษา ถ้าเด็กเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษก็คงตั้งใจเรียน แต่ส่วนใหญ่ที่เรียนก็เพราะพ่อแม่เห็นความสำคัญแล้วบังคับให้ลูกเรียน

๓.ทัศนคติของเด็กที่มีต่อครูผู้สอนและสภาพแวดล้อมในห้องเรียน

๔.บุคลิกภาพของเด็ก ถ้ากล้าแสดงออก กล้าพูด มีความมั่นใจในตัวเองก็เรียนได้เร็ว ถ้าขี้อาย ไม่กล้าแสดงออกก็คงเรียนได้ช้ากว่าเพื่อน

เขียนเมื่อ 
 • ตื่นเต้นๆๆ
 • อยากอ่านบันทึกแบบนี้อีก
 • อยากให้เขียนประสบการณ์การเรียนภาษา
 • เผื่อจะเป้นประโยชน์แก่คนอื่นๆบ้าง
 • ขอบคุณครับ

ขอบคุณค่ะอาจารย์ขจิตที่ให้กำลังใจ ติดตามบล็อคของอาจารย์อยู่เช่นกัน ข้อมูลและวิธีการแนะนำการเรียนการสอนของอาจารย์น่าสนใจมากทีเดียวค่ะ

เขียนเมื่อ 

พึ่งมีโอกาสเข้ามาใน blog ของพี่อักษร มีหลายอย่างให้เรียนรู้ ผมพยายามที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แต่ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผมต้องเรียนรู้มีไม่มากนัก เช่นไม่ค่อยมีโอกาสได้พบกับกับชาวต่างประเทศ หรือพบแล้วเขินที่จะคุย กลัวว่าจะพูดผิด กลัวว่าจะใช้ผิดไวยกรณ์ และในที่สุดก็ไม่ได้ใช้สักที จนส่งคืนเจ้าของจะหมดอยู่แล้ว ซึ่งปัจจุบัน หัวสมองก็ไม่ค่อยจำซักเท่าไร คำศัพท์ต้องแปลอยู่หลายครั้งกว่าจะจำได้ แต่ถึงพรุ่งนี้ หรือเดินสะดุดก้อนหินก็หลุดจากหัวไปแล้ว ต้องเปิด Dic. อีกครั้ง เฮ้อ! กลุ้ม  พี่อักษร ช่วยแนะนำหน่อย ผมควรเริ่มอย่างไร  

 • ขอบคุณคุณหมอเล็กค่ะที่เข้ามาเยี่ยมบล็อก
 • การเรียนภาษาให้ได้ผลเร็วต้องมีโอกาสได้ใช้ ได้ฝึกฝน แต่เข้าใจค่ะว่างานของคุณหมอเล็ก คงไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้การพูดและฟัง แต่อ่านคงได้ใช้มั้งคะจากการพยายามอ่านข่าวสารข้อมูลต่าง ๆทางอินเตอร์เน็ต
 • การเริ่มต้นทีดีคือมีความตั้งใจจริงค่ะ การเรียนภาษาไม่ใช่เรื่องง่าย แต่สามารถทำได้ทุกคนถ้าให้เวลากับมันค่ะ พี่อักษรว่าคุณหมอต้องมีพื้นฐานไวยากรณ์ดีอยู่แล้วจากการเรียนที่ผ่าน ๆ มา ถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกับฝรั่งจริง ๆ คงใช้เวลาไม่มากนักในการรื้อฟื้น ขอให้โชคดีนะคะ

 

เขียนเมื่อ 
 • ตามมาขอบคุณ
 • มายิ้มๆๆกับคุณหมอข้างบนด้วย
 • สบายดีไหมครับ
 • Buenos Dias ค่ะ อ.ขจิต (สวัสดีตอนเช้าค่ะ)
 • น้องมะปรางเปรี้ยวเข้ามาแนะนำการใช้ "การเช็คศูนย์ข้อมูลของตัวเอง" พี่อักษรลองเข้าไปใช้ดู ก็เลยตามมาพบอาจารย์ที่นีทันทีทันใด ทันกล่าว Buenas Noches ( Good Night ) ค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณๆๆๆ พี่อักษรมากครับ ที่ให้กำลังใจ จะพยายามต่อไปครับ

ขออนุญาตทักทายP  พบกันอีกแล้วครับ อ.ขจิต โลกกลมๆ ใบนี้สักวันอาจจะจ๊ะเอ๋กันจริง ๆ ก็ได้ครับ  

สวัสดีค่ะ คุณหมอเล็ก วันก่อนเข้าไปอ่านเรื่องไฮคลอเลสเตอรอลในบล็อกล่าสุดของคุณหมอ มีประโยชน์มากเลยค่ะ เพราะกำลังคิดอยู่ว่าเดือนหน้ากลับไปแคนาดาจะไปขอคุณหมอตรวจตัวนี้อยู่พอดี

เขียนเมื่อ 
 •  
  • พี่อักษรครับ
  • เอาโปรแกรมแต่งรูปมาฝาก
  • http://www.photoscape.org/ps/main/download.php
  • download ได้เลยครับ
  • ที่ทำรูปสวยใช้โปรแกรมนี้ต้องลองเล่นดูนะครับ
  • แนะนำให้เลือกการจัดภาพแบบ Page
  • อันอื่นๆๆก็ดี
  • ถ้าอยากทำภาพเคลื่อนไหว
  • ใช้ AniGif นะครับ
  • ขอบคุณครับ
 • ขอบคุณค่ะ อ.ขจิตค่ะ ส่งเข้ามาให้ทันการณ์ เพราะพี่อักษรกำลังจะทำการคัดลอกที่บล็อกของอาจารย์หมูอ้วนอยู่พอดี
เขียนเมื่อ 
 • อาจารย์หมูอ้วนทำได้แล้ว
 • ฮ่าๆๆๆ
 • ดีใจๆๆๆ
 • พี่อักษร
 • ทำได้หรือยังครับ
 • อันนี้ของพี่หมูอ้วน
 • เธอทำได้แล้ว
 • แต่เธอไม่ได้ load เลยมีภาพเดียว
 • ฮ่าๆๆ
 • แอบมานินทา
 • ยิ้มๆๆ
 • ลองตั้งเวลาให้ช้ากว่านี้นะครับ
 • ตรง change time
เขียนเมื่อ 
 • มายิ้มๆๆ
 • เยี่ยมมากๆๆ
 • พี่อักษร ลองเลื่อนตรง resize ratio นะครับ
 • จะได้ภาพเล็กลงและใส่ได้หลายภาพ
 • เก่งจริงๆๆๆๆ
 • ขอบคุณมากครับ
เขียนเมื่อ 
 • ลืมบอกว่า ต้อง resize ก่อน save ครับ
เขียนเมื่อ 
 • พี่อักษรครับ
 • ลดขนาดของรูปได้ไหมครับ
 • รออ่านหนังสือพี่อักษร
 • นิยายรักจากโปรตุเกส อิอิๆๆ
เขียนเมื่อ 
 • ผิดคาด
 • ข้อมูลบกพร่อง
 • อิอิๆๆเปลี่ยนเป็น
 • รักเดียวจากเม็กซิโก ครับ
 • อิอิๆๆ

Boun gourno. Come va?

 • สวัสดีครับพี่อักษร...ขอทักทายเป็น อิตาเลี่ยนแทนนะครับ
 • ได้ความรู้ใหม่ ๆ ดีครับ ชอบ ๆ 
 • ผมก็ตื่นเต้น ๆ เหมือนท่าน อาจารย์ขจิต
 • จะเป็น big fan (ไม่ใช่พัดลมนะครับ ..ติดตามงานเขียนครับ)
 • Grazie tante !! 
เขียนเมื่อ 

มาทักทายพี่ งานยุ่งๆๆนะเนี่ย อิอิๆๆ

สวัสดีค่ะพี่อักษร

 • คนไม่มีรากมาบุกบ้านแล้ว...ค่ะ
 • มีภารกิจอื่นนิดหน่อย เดี๋ยวจะมาตะลุยอ่านให้สนุกไปเลย ในฐานะที่มีภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..พี่อักษร

น้องขอสมัครเป็นน้องสาวนะคะ..

พี่อักษรน่ารักจังค่ะ..

ตามพี่อักษรมาจาก..บ้านภาษาไทย..ค่ะ..

มาทำความรู้จัก..พบพี่แล้วน่ารักมากค่ะ

แล้วน้องจะเข้ามาอีกนะคะ..เข้ามาเรียนรู้ภาษาเม็กซิโก..ด้วย (ใช่ไหมคะ..)

เขียนเมื่อ 
P
8. ครูปู
เมื่อ พ. 16 เม.ย. 2551 @ 13:37
611411 [ลบ]

สวัสดีค่ะ พี่อักษร ทับแก้ว

 • ครูปู ก็คิดเหมือนพี่อักษร เลยค่ะ และคิดว่าแม่ลูก ทุกคนจะสัมผัสความรู้สึกนี้ได้ดีที่สุดค่ะ
 • ไปแอบดู blog ของคุณ มะขามอ่อน/ครูมิม ที่พูดถึงครอบครัวบ่อย ๆ ก็เลยคิดถึงบ้านขึ้นมาหน่ะค่ะ
 • เผอิญเปิด forward mail เจอ น้ำตาซึมเหมือนกันค่ะ เลยคิดว่าเอามาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังดีกว่าค่ะ  ให้ใจของแม่ลูกอีกหลายร้อยล้านใจในสังคมนี้ ได้ตระหนักและพยายามรักษาคุณค่าของความรักที่มี
 • คิดว่าถ้าเรา เข้าใจความรักของตัวเองได้  เราก็จะเข้าใจความรักของผู้อื่น นั่นคือเราก็จะรักผู้อื่นเป็นหน่ะคะ 
 • ฝากกระซิบลูกสาว ด้วยนะคะ ว่า How lucky you are to have so wonderful mom like this! ค่ะ
 • P สวัสดึค่ะ คุณคนไม่มีราก ขอบคุณมากค่ะ ที่ถึงแม้ยุ่ง ยุ่ง ที่บล็อก Neo-Humanist ก็ยังมีเวลาว่างมาทักทายพี่อักษร
 • เมื่อคืนก่อนนอน พี่อักษรแวะไปเยี่ยมที่ Neo-Humanist มาด้วยนะคะ แต่คิดคล้าย ๆ หลายท่านที่โพสท์คอมเม้นท์ไว้ก่อนหน้า ว่าหลักการคล้าย ๆ ศาสนาพุทธของเรา ก็เลยไม่ได้ออกไปแสดงตัว ยืนแอบอยู่หลังม่าน
 • ชื่นชมที่คุณคนไม่มีรากเป็น well rounded person ค่ะ มีความรู้รอบตัวหลากหลายจริงๆ ค่ะ 
 • P
 • สวัสดีค่ะ คุณน้อง สน.อ้วน เป็นเกียรติ์อย่างยิ่งเลยค่ะ ที่อาจารย์แวะมาเยี่ยมพี่อักษร ช่วงนี้ปิดเทอม โกทูโนว์คึกคักมากค่ะ เพราะมีบล็อกเกอร์วงการศึกษาเข้ามาเยอะ ดีค่ะ พี่อักษรสนใจด้านนี้อยู่แล้ว
 • ดูท่าทาง คุณสน.อ้วนเป็นคนมีความรู้ คู่คุณธรรมจริง ๆ ค่ะมีเมตตา อ่อนโยน ช่างคิด ช่างเขียน ดีใจจังที่วงการศึกษาไทยบ้านเรามีคนมีคุณภาพอย่างนี้ 
 • P
 • ขอบคุณคุณครูปูที่แวะมาเยี่ยมค่ะ ช่วงนี้โกทูโนว์คึกคักดีค่ะ เพราะคุณครูปิดเทอมกัน
 • ขอบคุณสำหรับคำชมค่ะ เดี๊ยวลูกสาวกลับมาจากโรงเรียนจะให้เขาอ่านเองเลย

สวัสดีค่ะพี่อักษร

 • วันนี้ตาเจ็บนิดหน่อยค่ะ
 • กำลังเปิดวงคุยกันอยู่ที่ Blog คุณครูมิมค่ะ..สนุกดีค่ะ
 • ขอบคุณค่ะที่พี่ไปเยี่ยม...ดีใจค่ะที่พี่สนใจ
 • และยังไม่อาจรับคำชมว่าเป็น well rounded person ค่ะ เพียงแต่ชอบเรียนรู้ค่ะ แต่ก็ไม่เชี่ยวชาญอะไรจริง ๆ จัง ๆ ค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • ตามมาขอบคุณพี่อักษร
 • ว่าแต่ว่าตอนนี้สบายดีไหม
 • ไปเท็กซัสแล้วไปไหนมาอีกครับ
 • อยากดูรูปครับ
 • P
 • ตามไปเยี่ยมค่ายภาษาอังกฤษที่ฉะเชิงเทรามาแล้วค่ะ ดูเด็ก ๆ ท่าทางกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็น คงจะกล้าแสดงออก ลองผิดลองถูกให้สนุกกัน จะคอยติดตามภาคสามค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • กลับมาแล้วครับ
 • สนุกมากๆๆ
 • เด็กๆๆเก่งจนทึ่ง เสียดายที่เขาขาดโอกาสแบบเด็กในมือง
 • มีความสุขดีครับ
 • พี่อักษรเป้นอย่างไรบ้าง
 • สบายดีไหม
 • อุณหภูมิเท่าไรครับที่โน่น
 • ขอบคุณอาจารย์ขจิตค่ะที่งานยุ่ง ๆ ก็ยังอุตส่าห์แวะมาทักทายพี่อักษร
 • เสร็จงานที่ฉะเชิงเทราแล้วคงได้พักหน่อยนะคะ อ่านบล็อกอาจารย์ยังไม่จุใจ อยากอ่านเรื่องอบรมอีก ดีที่ตามไปเจอบล็อกคุณสุวิมลค่ะ
 • ที่เม็กซิโกก็เริ่มร้อนเหมือนกันค่ะ แต่คงสู้เมืองไทยบ้านเราไม่ได้ ที่โน่นร้อนติดอันดับโลกเลยนะคะ ทั้งร้อนทั้งชื้น
เขียนเมื่อ 
 • เห็นพี่อักษร
 • เป็นห่วงเลยเอามาให้ดู
 • เด็กๆๆจะเงียบตอนนอนหลับ
 • มีแกล้งผมแบบอยากมาคุยด้วยแต่แกล้งมาเข้าห้องน้ำ
 • มาดื่มน้ำ
 • แต่จริงๆๆ
 • อยากมาดูเราทำงาน
 • มีการละเมอเป็นภาษาอังกฤษด้วย
 • อิอิอิๆๆ
 • ขำๆๆ
 • นี้รูปเด็กน้อยนอนครับ แอบแอบถ่ายมาครับ
 • Sleep
 •  
  • P
  • ขอบคุณอาจารย์ขจิตค่ะมาตอบได้ทันใจ
  • เห็นภาพ หายห่วงแล้วค่ะ โถ..เด็กน้อย หลับปุ๋ยกันทุกคน
  • เชื่อค่ะ เรื่องละเมอเป็นภาษาอังกฤษ วันก่อนพี่อักษรติวเข้มลูกสาวเรื่อง fraction ได้ยินแกละเมอ "a half, a three quarter"
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่อักษร

แวะมาบันทึกนี้อีกด้วยค่ะ :)

เวลาแจ๋วพูดออกไปแล้ว ออกเสียงไปแล้ว

คนฟังถามทวนให้พูดอีกครั้ง จะรู้สึกไม่มั่นใจไปเลยค่ะ

เหมือนเราพูดผิด แล้วไม่กล้าพูดอีก

ยิ่งกับชาวต่างชาติ ยิ่งแล้วใหญ่ ลืมศัพท์ลืมประโยคหมดเลยค่ะ แย่จัง

เขียนเมื่อ 
 • ตามมาทักทาย
 • เอาปูบ้านพี่ครูปูมาฝากด้วยครับ
 • น่ากินมากๆๆ
 • P
 • ขอบคุณค่ะอาจารย์ขจิต ที่เอาปูของครูปูมาฝาก พี่อักษรตามไปแล้ว มียำปลาหมึก กับเม็ดขนุนด้วย น่าทานทั้งนั้นเลย โอ๊ย อยากกลับเมืองไทย คิดถึงอาหารไทยที่ซู๊ด....
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่อักษร

เคยเห็นที่ศิลปากร มีสวนแก้ว ไม่รู้ว่าที่ทับแก้วมีมากมั้ย

เมื่อคืนดอกแก้วริมรั้วออกดอกหอมเชียวค่ะ

เช้านี้เลยเก็บภาพได้หลายภาพ มาไล่แจกกัลยาณมิตรที่ G2K

เอาดอกไม้ไทยๆ บ้านเรา มาฝากพี่อักษรที่อยู่ไกลบ้านนะคะ

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..พี่อักษร

 • คิดถึงพี่อักษรค่ะ..
 • น้องมีดอกลำดวนหอม ๆ จากบ้านมาฝากพี่อักษรค่ะ

 

    ..น้องฝากไว้ที่บันทึกสวนดอกไม้ด้วยนะคะ..

เขียนเมื่อ 

ประกาศๆๆ คิดถึงพี่อักษร หายไปไหน หายไปๆๆๆ คิดถึงๆๆ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ พี่อักษร

 • ตาม อ.ขจิต มาบอกว่า คิดถึงเหมือนกันค่ะ
 • พี่อักษรสบายดีนะคะ
 • สวัสดีค่ะ Pคุณแจ๋ว  Pคุณ ศน.อ้วน
 •             Pอาจารย์ขจิต Pคุณกัญญา   ที่คิดถึง
 • ดีใจค่ะที่น้อง ๆ คิดถึง ดูสิอาจารย์ขจิตสังเกตเห็นด้วยว่าพี่อักษรหายไปหลายวัน ไปเที่ยวทะเลมาค่ะ ไปกระทันหัน ไม่รู้หรอกค่ะว่าต้นเดือนพฤษภาเป็นวันหยุดยาวทั้งอาทิตย์ของเม็กซิโก คนที่นีเขาคงรู้กัน มารู้ก็จากได้รับโน้ตของทางโรงเรียนแจ้งว่าโรงเรียนหยุดหนึ่งอาทิตย์ ก็เลยรีบจองโรงแรม เหลือเป็นโรงแรมสุดท้ายมั้งเนี่ย เพราะไม่มีอินเตอร์เน็ตเลย พี่อักษรคิดถึงโกทูโนว์แทบขาดใจ กลับมาบ้านรีบเปิดเน็ต ดีใจจังเลยค่ะ ที่น้อง ๆ คิดถึง พี่อักษรเอารูปทะเลมาฝากค่ะ แต่ทะเลที่ภูเก็ตบ้านเราสวยกว่าค่ะ
 •   Portvallarta
เขียนเมื่อ 

ดีใจจังที่พี่อักษรกลับมาแล้ว แถมมีรูปมาฝากด้วย

แอบเอารูปดอกไม้มาฝากอีกนะคะ ดอกคูนชานเมืองกรุง(จากซอยบ้านแจ๋ว)ค่ะ

 • P สวัสดีค่ะ คุณแจ๋ว ดอกคูณสวยจังเลย ขอบคุณนะคะ
 • แถวนี้มีต้นไม้ริมถนน ออกดอกเป็นพวงสีเหลืองเหมือนดอกคูณบ้านเราเลย พี่อักษรไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า น่าจะใช่เดี๋ยววันนี้จะออกไปถ่ายรูปมาเทียบเคียงกับในรูปของคุณแจ๋วดู ขอบคุณอีกครั้งนะคะ และเอาดอกไม้มาฝากพี่อักษรบ่อย ๆ นะคะ
เขียนเมื่อ 

ค่ะ พี่อักษร รอดูภาพดอกไม้จากพี่อักษรนะคะ :)

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณค่ะ ได้ดูภาพสวยจากพี่อักษร
 • พี่ชอบดอกไม้อะไรบ้างคะ ถ้าพบจะเอามาฝากเหมือนกันค่ะ
 • ได้ดูดอกคูณของน้องที่ กทม. แล้ว
 • มีดอกคูณที่เมืองขอนแก่นให้ดูด้วยนะคะ 
 • ดอกเยอะมากๆๆ ไม่ค่อยได้เห็นใบเลย
 • ดูซิคะ 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ พี่อักษรค่ะ

 • คิดถึงจังเลยค่ะ
 • เพิ่งกลับจากบ้านเลยหิ้วขนมมาฝากพี่อักษรด้วยค่ะ อิอิ

 

 • P สวัสดีค่ะ คุณน้องกัญญาขา เป็นพวงเหลืองเต็มต้นเลย ไม่เห็นใบเลย สวยจริง ๆ ค่ะ
 • เอามาฝากพี่อักษรได้ทุกประเภทเลยค่ะ แต่รบกวนบอกชื่อมาด้วยนะคะ เพราะบางทีพี่อักษรจำดอกไม้ได้ จำชื่อไม่ได้ บางทีรู้จักชื่อ แต่นึกหน้าตาไม่ออก พี่อักษรอยากสะสมในไฟล์ส่วนตัว เอาไว้ดูเล่นเย็นตา หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมน่ะค่ะ เห็นดอกไม้แล้วมีความสุขค่ะ
 • อย่าลืมเอามาฝากอีกนะคะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่อักษร

 • ดีใจจังค่ะ พี่อักษรแวะไปเยี่ยม กลับมาจากเที่ยว เหนื่อยไหมคะ
 • ช่วงพี่ไม่อยู่ มีบล็อกครูภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นค่ะ เอามาใส่ไว้บันทึกนี้บ้างแล้วค่ะ http://gotoknow.org/blog/englishnurse/169902
 • ของ อ.ขจิต ทำแพนเน็ตรองรับด้วยค่ะ
 • ไก่ฝากความเห็นที่ 16 ไว้ที่บันทึกเด็กน้อยมหัศจรรย์โทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วย อ.ขจิต ด้วยล่ะค่ะ ได้วานเธอช่วยทำเป็นภาษาอังกฤษให้ เธอยังไม่ว่างค่ะ ถ้าไม่รบกวนจนเกินไป ขอเชิญพี่อักษรแวะไปดูให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะ
 • ของ อ.นพ ทำบล็อกภาษาอังกฤษออนไลน์ ใช้สื่อผสม ได้อ่าน ได้ดู ได้ฟัง ได้ฝึกพูด ได้ทำแบบทดสอบ ค่ะพี่อักษร ลองไปดูนะคะ จะขออนุญาตแนะนำพี่ให้เขารู้จักนะคะ ครูนพเขาสมัครไว้นานแล้ว แต่เขาพึ่งเริ่มเข้ามาบันทึกในนามสมาชิก G2K ในเดือนนี้เองค่ะ  ฝากเป็นที่ปรึกษาให้เธออีกคนนะคะพี่ 
 • คงไม่ว่ากันนะคะ เพื่อนช่วยเพื่อนค่ะ
 • ขอบคุณอีกครั้งค่ะ แล้วจะหาภาพดอกไม้สวย ๆ มาฝากพี่อักษรให้อีกค่ะ
เขียนเมื่อ 

เย้ๆๆ พี่อักษร มา ตอนนี้งานยุ่งมากๆๆๆๆๆๆๆๆ ดีใจที่พี่ได้ไปเที่ยวทะเล..ขอไปนอนก่อน ต่อสู้กับ dissertation มาครับ หมดแรง ขอบคุณพี่กัญญา พี่แจ๊ว และพี่ๆทุกๆๆท่านด้วยครับ....

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ผมแวะมา Say hello ครับ คุณกัญญาแนะนำให้ได้รู้จักครับ ขอเป็นเพื่อนด้วยคนนะครับ

ผมก็สร้างบล็อกการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเหมือนกันครับ

http://gotoknow.org/blog/englishonline/180928

http://gotoknow.org/blog/englishonline/180473

เห็นว่าอยู่ต่างประเทศด้วย ถ้าผมมีปัญหาด้านภาษาจะขอปรึกษาหน่อยนะครับ

 • P สวัสดีค่ะ อาจารย์นพ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ
 • แวะไปอ่านบล็อก กับ เว็บไซต์ ของอาจารย์มาเรียบร้อยแล้ว น่าทึ่งมากค่ะ ที่อาจารย์สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประกอบการเรียนได้น่าสนใจยิ่งนัก น่าชื่นชมมากค่ะ เก่งทั้งภาษาอังกฤษ เก่งทั้งคอมพิวเตอร์ และที่สำคัญมีความตั้งใจจริง และอุทิศเวลาเต็มที่ในการพัฒนาเด็ก
 • ถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือ ยินดีเต็มที่เลยนะคะ อยากเห็นเด็กไทยพูดอังกฤษเก่ง ๆ ค่ะ

 

น้องอ้วน..เองค่ะ
IP: xxx.9.221.2
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..พี่อักษรที่น่ารักและอ่อนโยน

 • คิดถึงพี่อักษรจังค่ะ...
 • ตอนนี้น้องมาปฏิบัติราชการที่กรุงเทพค่ะ
 • วันพรุ่งนี้..หากกลับเชียงใหม่แล้วน้องจะเอาดอกไม้สวยๆมาฝากพี่สาวอักษรนะคะ..
 • พี่อักษรสบายดีนะคะ..
 • ด้วยรักและคิดถึง..ค่ะ
 • น้องอ้วน
เขียนเมื่อ 

ดีใจจังเลยค่ะ ได้ทั้งความรู้แล้วยังได้ดูรูปดอกไม้สวยๆด้วย ขอมาสมัครเป็นพลพรรคคุณอักษรด้วยคนนะคะ ด้วย 3 บล็อกนี้ค่ะ (หมู่นี้เขียนน้อยแต่รับรองไม่ทิ้งค่ะ)

 • P สวัสดีตอนเช้าตรู่ค่ะคุณน้องกัญญา พี่อักษรเอาคำแปลมาให้ค่ะ
 • ข้อมูลที่โทรแจ้งเหตุ 1669  มีดังนี้ ค่ะ

  • เหตุการณ์ ว่าเจ็บป่วยฉุกเฉิน / บาดเจ็บ อะไร 
  • สถานที่เกิดเหตุ  อยู่ที่ไหน
  • ข้อมูลผู้ป่วยและอาการขณะนั้น
  • เบอร์โทรกลับผูแจ้ง

Give the following information when calling 1669

 • Type of illness / accident
 • Location of the emergency
 • Patient's information and condition
 • Caller's contact numbers
 •  
  • สวัสดีค่ะ น้องศน.อ้วน P
  • วันนี้พี่อักษรอ่านบล็อกที่คุณโอ๋ อโณ แนะนำให้รู้จัก เรื่องผู้หญิงเก่งที่ชื่อ คุณวานิษา เรซ คุณอ้วนคงรู้จักเรื่องราวของคุณวานิษาดีแล้ว แต่พี่อักษรเพิ่งอ่านเจอวันนี้เองค่ะ ประทับใจชีวิตเขามากโดยเฉพาะตอนที่เริ่มต้นการเรียนจากโรงเรียนที่บ้านกับคุณครูซึ่งก็คือคุณแม่ของเขาเอง เหมือนน้องก้านต้องเลยค่ะ 
  • พี่อักษรมั่นใจอย่างยิ่งเลยค่ะว่าวันหนึ่งข้างหน้า น้องก้านตองต้องเป็นคนไทยที่มีคุณภาพมากคนหนึ่งไม่ต่างไปจากคุณวานิษาแน่นอน 
  • เดินทางกลับเชียงใหม่ด้วยความปลอดภัยนะคะ
 • P สวัสดีค่ะคุณโอ๋ ...อักษรแวะไปเยี่ยมบล็อกคุณโอ๋หลายครั้งแล้วค่ะ แต่ไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้ รู้สึกเป็นเกียรติ์จังเลยค่ะที่คุณโอ๋แวะมาเยี่ยม
 • เคยอ่านเจอบทความของคุณโอ๋ในเว็บไซต์ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ English Passport ที่ชลบุรีด้วยนะคะ
 • วันนี้ก็ตามไปอ่าน บล็อกเรื่องของคุณวานิษา เรซ ประทับใจมากค่ะ ตามไปดูบทสัมภาษณ์ ไปดูโรงเรียน ได้ความรู้และแรงบันดาลใจมากเลยค่ะ ขอบคุณนะคะที่เอามาเขียนแนะนำ ไม่งั้นอักษรคงไม่มีโอกาสได้รู้จักคนไทยเก่ง ๆอย่างนี้

สวัสดีค่ะพี่อักษร

 • ดีใจที่ได้เห็นบันทึกของพี่ค่ะ รีบรี่เข้ามาอย่างรวดเร็วค่ะ
 • จะมาชวนพี่ไปอ่าน เรื่องดี ๆ ของเด็กนักเรียนและครูค่ะ
 • ที่นี่ นะคะ 
 • อ่านแล้ว รักครู และระลึกถึงอดีตวัยเรียนจังค่ะ
 • P สวัสดีค่ะ คุณคนไม่มีราก พี่อักษรตามไปอ่านมาแล้วค่ะ
 • มีประสบการณ์คล้าย ๆ กันเลยค่ะ ประเภทกลับไปนอนกลางวันที่หอ แต่ของคุณคนไม่มีรากโชคดีมีแม่บ้านไปตาม ของพี่อักษรหลับเลยเวลาเรียนเป็นประจำค่ะ เอ..สมัยนั้นเป็นนักศึกษาคงไม่มีสตางค์ซื้อนาฬิกาปลุกมั้งคะ
 • คิดถึงอดีตนะคะ คิดถึงเพื่อนเก่า ๆ ด้วย
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ผมมีปัญหาภาษาอังกฤษแล้วครับ ผมไม่รู้จะแปลชื่อเพลงนี้ว่าอย่างไรดี ชื่อเพลง Unchained Melody ครับ เนื้อหาเพลงก็มีครับถ้าอยากได้ตัวช่วย เนื้อหาเพลง

 • Pสวัสดีค่ะ อาจารย์นพ อักษรเข้าไปในเน็ตไปค้นหาที่มาที่ไปของเพลงนี้ ได้ความมาว่า เพลงนี้ออกสู่สาธารณชนครั้งแรก เมื่อปี 1955 เพื่อเป็นซาวด์แทรกประกอบภาพยนต์เรื่อง Unchained ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักโทษในเรือนจำ ผู้แต่งแต่งเพลงนี้เพื่อ To reflect the mood of the prisoners as they wait for time to pass
 • melody ความไพเราะ เพลง ทำนองเพลง เสียงดนตรี เสียงเพลง
 • unchained ปลดปล่อย ปลดสายโซ่ หลุดพ้น
 • ลอง ลอง เอามารวมแปลดูได้อย่างนี้ค่ะ อาจารย์เลือกเล่นคำได้ตามใจชอบเลยนะคะ เผื่อจะมีไอเดียที่โดนใจมากกว่า
 • เสียงดนตรีแห่งการปลดปล่อย
 • เสียงดนตรีสู่เสรีภาพ
 • เสียงเพลงสู่เสรี
 • ท่วงทำนองรักสู่เสรี
 • พลังเพลงรักสู่เสรี
 • พลังเพลงรักสู่การหลุดพ้น   

ไปก่อนนะคะ แล้วจะแวะมาคุยใหม่ค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

แวะเอาดอกไม้มาฝากพี่อักษรค่ะ ลั่นทมต้นนี้เพิ่งออกดอกเป็นครั้งแรกค่ะ :)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่อักษรมากครับ ได้คำตอบแล้วครับ ไว้โอกาสหน้าค่อยปรึกษาใหม่ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะพี่อักษร ไก่ได้รับข้อความแปลงเป็นภาษาอังกฤษ และนำไปบันทึกไว้บล็อกเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับพยาบาล เรียบร้อยแล้วค่ะ รู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของพี่อักษรมาก ๆ เลย นะคะ

 • P  สวัสดีค่ะคุณแจ๋วคนดีที่ไม่ลืมสัญญา
 • เปิดมาเจอดอกลั่นทม ทำเอาพี่อักษรใจเต้นโครมครามเลยค่ะ เพราะถูกใจมาก ๆ  ชอบทั้งดอกไม้และชอบทั้งศิลปการถ่ายภาพ ขอบคุณมากเลยนะคะ 
 • และตามไปเจอคำอธิบายของคุณแจ๋ว ในบล็อกน้องคนไม่มีรากว่า ลั่นทมก็คือลีลาวดีนี่เอง ทำให้ถึงบางอ้อ ที่ว่าทำไมหน้าตาคล้าย ๆ กัน 
 • เมื่อวานเป็น วันแม่ ของที่นี พี่อักษรได้ต้นคาร์เนชั่น กับอีกสองต้น เป็นของขวัญค่ะ สวย ๆ ทั้งนั้นเลย เอาต้นคาร์เนชั่นมาฝากค่ะ อีกสองต้นยังหาชื่อไม่เจอ 
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ พี่อักษร

เผอิญน้องครูปูไปเที่ยวตลาดน้ำอัมพวามาค่ะ เลยหิ้วขนมมาฝากค่ะ

 • P ยินดีค่ะ อาจารย์นพ
 • ตอนนี้เปิดเทอมแล้ว จะยังมีเวลามาทำเว็บหรือเปล่าคะเนี่ย พักผ่อนบ้างนะคะ
 • P  สวัสดีค่ะ น้องไก่ ได้ข่าวว่าคุณแม่ไม่ค่อยสบาย ขอให้ท่านหายเร็ว ๆ นะคะ
 • ขอส่งข่าวค่ะ เพลง I remember กลายเป็นเพลงโปรดของคนบ้านนี้ไปแล้วค่ะ
 • P  คุณน้องปูขา เอาขนมหน้าตาสวยมาล่อน้ำลายอีกแล้ว ไปเมืองไทยจะไปกินให้อ้วนเลย
 • เปิดเทอมแล้วอย่าหายไปนะคะ  
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่อักษร

ดีใจที่ชอบภาพดอกไม้นะคะ ฝีมือถ่ายภาพธรรมดาค่ะ แต่คุณภาพของกล้องดีมากกว่า

ดอกลั่นทมต้นแรกที่แจ๋วปลูกเป็นสีขาว ปลูกตอนที่เขายังไม่นิยมปลูกลั่นทมกันในบ้านค่ะ

จากนั้นพอเริ่มนิยมปลูกกัน ก็เปลี่ยนมาเรียกชื่อว่า ลีลาวดี

แต่แจ๋วชอบชื่อลั่นทมมากกว่า เพราะ มีความหมายว่า ไล่ให้ความทุกข์ระทมออกไป

แต่ต้นนี้เป็นการเพาะจากเมล็ด และเกิดการกลายพันธุ์ สีเลยต่างจากต้นเดิม

แต่แจ๋วปลื้มมากค่ะ รอลุ้นอยู่นานหลายปี กว่าเขาจะออกดอกครั้งแรก

ตอนนี้ดอกรุ่นที่ถ่ายภาพมาให้พี่อักษรดูเริ่มจะโรยไปแล้ว

แต่ช่อดอกยังมีดอกใหม่บานขึ้นมาทดแทน และคงบานไปอย่างนี้อีกซักระยะนึง

ถ้ามีโอกาสเจอดอกไม้สวยๆ จะเก็บภาพมาฝากเรื่อยๆ ค่ะ

คิดถึงค่ะ

สวัสดีค่ะพี่อักษร

 • น้องตามมาขอบคุณที่พี่กรุณาไปเยี่ยมบันทึก วันเหงา...ของสาวตัดไม้ ค่ะ
 • ความจริงไม่ได้เหงาอะไรรุนแรงค่ะ เกิดความรู้สึกว่าง ๆ กลวง ๆ ขึ้นมา...จากการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ค่ะ จึงเกิดบันทึกนั้นขึ้น ตั้งใจแบ่งปันวิธีการจัดการกับความรู้สึกบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์..ด้วยการเดิน...เท่านั้นเองค่ะ 
 • แต่ขอบคุณค่ะที่ห่วงใยน้อง...ซาบซึ้งใจค่ะ
 • พี่อักษรเป็นคนละเอียดอ่อนและช่างสังเกตอย่างน่ามหัศจรรย์ใจค่ะ...ที่ทราบว่าน้องเป็นคนอย่างไร  ในยามที่ไม่สบายใจ ทุกข์ใจน้องไม่ชอบพูดหรือเล่าให้ใครฟัง เกรงว่าจะทำให้ผู้ฟังทุกข์ใจไปด้วยเปล่า ๆ ค่ะ เพราะแม้เขาฟังแล้ว ก็ช่วยเราไม่ได้อยู่ดี เราต้องตัดสินใจในการจัดการกับปัญหาด้วยตัวเองนี่คะ จะดึงคนอื่นมาทุกข์ด้วยทำไมกัน
 • แต่น้องก็มีวิธีการจัดการนะคะ หลายอย่างเลยค่ะ เขียนไดอารี่มากที่สุดค่ะ ฟังเพลง ร้องเพลง...หายภายใน 1-2 วันเลยค่ะ
 • ขอบคุณสำหรับน้ำใจของพี่ค่ะ
 • ....^_^....รักพี่อักษรจังเลยค่ะ 
เขียนเมื่อ 

มาติดตามผลงานพี่ค่ะ ได้ฟังเพลงเพราะๆด้วย

 • P สวัสดีค่ะคุณปัทมไมตรี พี่อักษรไม่ได้เข้ามาที่บล็อกนี้นานทีเดียวค่ะ เลยไม่ได้ขอบคุณ คุณปัทมไมตรีที่แวะเข้ามาเยี่ยม เดี๋ยวตามไปขอบคุณที่บ้านนะคะ
ต้น
IP: xxx.103.184.7
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคับ....ผมมีเรื่องจะรบกวนนิดหน่อยนะคับ ตัวผมเองมีปัญหาด้านการออกเสียง การจำคำศัพท์ และหลักไวยากรณ์ ไม่รู้ว่าจะใช้ถูกหรือผิด มีโปรแกรมฟรีให้ดาวน์โหลดบ้างไหมคับ

ตอนนี้ผมทำงานอยู่ที่ กัมพูชา เรื่องภาษาต้องใช้ประจำวันเลยละคับ แต่ตัวผมเองเขินเวลาจะพูดกับฝรั่ง ถ้าคุยกับเขาก็น้อยมาก ไม่กี่ประโยค กลัวว่าพูดไปเดียวทำตัวเองขายหน้านะคับ

กลัวว่าจะผิดไม่ถูกหลัก กระผมรบกวนหน่อยนะคับ ถ้ามีอะไรช่วยแนะนำบอกมาได้เลยนะคับ อาจารย์ ขอให้เว็บดีๆของอาจารย์อยู่คู่เราชาวเว็บไปนาน และขอให้สุขภาพแข้งแรง อย่าเจ็บใข้ได้ป่วย และขอให้เจริญๆรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นนะคับ

เขียนเมื่อ 

เอาบันทึกนี้ และ บันทึกนี้ แล้วก็บันทึกนี้  มาฝากคุณ ต้น [IP: 118.103.184.7] ค่ะ