อาจารย์พนม


Human Mind Training
Username
panom-peecharoen
สมาชิกเลขที่
24730
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ
ชื่อ:
ดร.พนม ปีย์เจริญ
อาชีพ:
อาจารย์,นักพูด,วิทยากร,นักธุรกิจ
ตำแหน่งที่ตั้ง:
BKK, Thailand.
ชื่อ อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
การศึกษา
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์(NIDA)
- ศิลปศาสตร์บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  วิทยาเขตเพาะช่าง
งานในปัจจุบัน
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนเจอร์ไลฟ์ จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท มายด์ทีวี จำกัด
- กรรมการบริหารสถาบัน ฮิวแมน มายด์ เทรนนิ่ง
  ( Human Mind Training)
- อาจารย์พิเศษวิทยาลัยการสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก
- วิทยากรประจำรายการ  “สภาโจ๊ก”ทางสถานีโทรทัศน์ ITV
- วิทยากรรับเชิญทั้งภาครัฐและเอกชน
  โทร. 08-9699-5268,   08-6509-9335
  

 

                        

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี