การพัฒนา software โดยเฉพาะ software ที่ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายเท่าไหร่นัก (เช่น MemeExpress ที่เขียนด้วย Python) นำมาซึ่งคำถามมากมาย และคำถามเหล่านั้นหลายๆ คำถามก็มีคำตอบ โดยที่หลายๆ คำตอบเหล่านั้นเป็นคำตอบที่น่าสนใจยิ่ง

การมีบล๊อคนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผมได้นำคำตอบที่ผมค้นหามาได้แบ่งปันกับนักพัฒนาคนอื่นๆ และหวังว่าความรู้เหล่านี้จะมีส่วนช่วยให้การพัฒนา software ในประเทศไทยได้รุดหน้าเท่าเทียมประเทศอื่นๆ ในอีกไม่ช้า