ความเห็น 122137

พัฒนาเพื่อแบ่งปัน

เขียนเมื่อ 
คิดถึงอาจารย์นะ ไม่เจอคราวประชุมคณะกรรมการ KM มหาวิทยาลัยฯ วันที่ 20 ธันวาคม 2549