การทำให้เว็ปไซต์ดูน่าตื่นตาตื่นใจโดยใช้ Flash ทำให้เป็น Animated graphics ดูจะเป็นเรื่องที่เห็นกันได้บ่อยๆ แต่ก็มีเว็ปไซต์อีกมากมายเช่นกันที่ไม่ใช้ Flash ซักนิดเดียว โดยเฉพาะหน้าเพจหลัก ซึ่งเว็ปเหล่านี้มักจะเป็นเว็ปของบริษัทดังระดับโลก เช่น Google.com, Apple.com, Microsoft.com เป็นต้น

ไม่ใช่ว่า Webmaster เล่น Flash ไม่เป็น แต่เป็นเพราะเขามองถึงประสิทธิภาพของเว็ปไซต์เป็นหลักต่างหาก ในทาง Cognitive Science มีผลวิจัยมากมายมานานนับสิบ ๆ ปี ที่แสดงให้เห็นว่า ภาพเคลื่อนไหวจะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ที่จ้องมองได้ โดยเฉพาะ Elements ด้านสีและความถึ่ของการเคลื่อนไหว

ศาสตร์ด้าน Cognitive Science ถูกนำมาประยุกต์ใช้เป็นฐานในการออกแบบ Interface ของซอฟต์แวร์และระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในด้านการออกแบบเว็ปไซต์ก็เช่นกัน มีการทดลองที่พิสูจน์ชัดเจนมากมายว่า โดยเฉพาะการศึกษาด้าน Eye Movement พบว่า Flash animation บนเว็ปเพจ จะดึงดูดความสนใจของผู้ใช้จากวัตถุประสงค์ของเว็ปไซต์ เช่น วัตถุประสงค์ของเว็ปบล็อค คือ การเขียนและการอ่านบล็อค ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานหลักนั้นของผู้ใช้ลดลง เช่น ใช้เวลาในการทำงานหลักมากขึ้น แต่ผลสัมฤทธิ์ต่ำ ทำให้ความพึงพอใจลดลง เป็นต้น

อีกทั้ง ไฟล์ Flash ส่วนใหญ่จะมีขนาดใหญ่ ทำให้ต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลดมาแสดงผลนาน หากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้มี Speed ต่ำ ก็จะสร้างความรำคาญให้แก่ผู้ใช้อย่างน่าดูชม ยกเว้นผู้ใช้มีเวลาเหลือมาก ไม่รู้จะทำอะไรดี 

ดังนั้น การใช้ Flash animation เพื่อเป็นองค์ประกอบในการออกแบบเว็ปไซต์ จึงต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์หลักของเว็ปไซต์  ลักษณะของกลุ่มผู้ใช้หลัก และวัตถุประสงค์ของการใช้ Flash