MemeExpress ออกแบบโดยเน้นหลัก Usability และ Simplicity

  • Consistency ของงาน design จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย
  • “Less is more” ได้รับการพิสูจน์มานักต่อนักแล้วถึงความพึงพอใจสูงสุดและประสิทธิภาพในการใช้งานระบบของผู้ใช้ทั่วโลก
  • ส่วนเรื่อง Aesthetics หรือ ความสวย เป็นเรื่องที่ผูกพันกับ Culture ของผู้ใช้นั้นๆ เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เข้าใจและ Implement ได้ยาก แต่ทีมงานก็พอใจในด้าน Aesthetics ของ GotoKnow.org ในโทนสีที่ง่ายต่อการอ่าน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของเว็ป