<p>ภาพด้านบนแสดงผลงานในภาพรวมของทีมงานในการพัฒนาบล็อค บล็อกเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการความรู้ นอกจากระบบบล็อค บล็อกMemeExpress ที่ทางทีมงานได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ให้บริการ GotoKnow.org ก็ยังมีซอฟต์แวร์อีกหลายตัว ที่ได้พัฒนาขี้นแล้ว เช่น BlogExpress เป็นซอฟต์แวร์ช่วยอ่าน บล็อค บล็อก และ FeedSpring เป็นซอฟต์แวร์ช่วย สร้างไฟล์ RSS สำหรับเว็ปไซต์ที่ต้องการมีไฟล์ RSS เพื่อนำเสนอข่าวสารต่างๆให้ถึงมือผู้อ่านได้อย่างรวดเร็ว ส่วน PlanetMatter จะเริ่มพัฒนาขึ้นในอีกไม่ช้า ซึ่งจะเป็นเว็ปไซต์สำหรับรวบรวมไฟล์ RSS จากแหล่งต่างๆในด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อการติดตามอ่านเรื่องราวข่าวสารในเรื่องหนึ่งๆ จากเว็ปไซต์หลายๆ แห่ง</p>