ความเห็น 122152

พัฒนาเพื่อแบ่งปัน

เขียนเมื่อ 
พอดีวิชาที่ผมสอนสอบตรงกับเวลาประชุมพอดี เลยไม่ได้เข้าประชุมครับ