เกือบสามทุ่มแล้ว ที่เราเพิ่งเดินออกจากอาคารศูนย์เรียนรวมพร้อมกับลูกศิษย์หลากหลายคณะอีกเกือบร้อยชีวิต  ค่ำคืนนี้เราและลูกศิษย์มีภารกิจร่วมกันในการเปิดเวทีของโครงการ “Super Star... มหัศจรรย์คนเปลี่ยนโลก ซึ่งเป็นโครงการที่พี่ๆ มหาวิทยาลัยหรือ Super Star จะร่วมกันปันรักใส่ใจและดูแลน้อง ๆ ระดับประถมและมัธยมหรือ Virtuous Star ...พวกเราจะเป็น ดวงดาวแห่งความดี ที่เปล่งแสงเพื่อสร้างสรรค์ สันติภาพ ให้บังเกิดขึ้นบนโลกใบน้อยนี้... 

ช่วงเกือบสองสัปดาห์ที่ผ่านมานับจากวันปีใหม่ เราแทบไม่ได้หยุดพัก... จากภารกิจการเรียนการสอนที่มีอยู่ และจากภารกิจที่ต้องเดินทางลงทำงานในพื้นที่ ด้วยสังขารที่อ่อนโรยไปตามวัย เรารู้สึกค่อนข้างเหนื่อยล้า หากทว่า...ในวันนี้...วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑...เรารับรู้ได้ถึง พลัง และ ความเข้มแข็ง ที่ฟื้นคืนกลับมา... คงเป็นเพราะจากความรู้สึกแห่งสุขและปิติที่มีอยู่ลึก ๆ ภายในใจ

ก็วันนี้เป็น วันครู นี่นะ 

วันที่เราและลูกศิษย์ของเราได้สื่อถึงกันถึง สารในใจ ได้ถ่ายทอดให้ได้รับรู้ถึงความรักและความห่วงใยที่มีต่อกันและกัน...สายใยแห่งความผูกพันที่ข้ามพ้นมิติของสถานที่และกาลเวลา... 

วันที่เราได้ติดตามรำลึกถึง ครู ผู้มีพระคุณ วันที่เราได้ซึมซับกระแสแห่งรักและเมตตาของครูบาอาจารย์ คุณครูในดวงใจ ผู้ถ่ายทอดคุณธรรมความรู้ ผู้สอนสั่งชี้แนะอบรมบ่มนิสัย ผู้ห่วงใยและดูแลเราตลอดมาเสมอ...  

วันที่เราได้ส่งสารแห่งความรักและความระลึกถึงไปยังผู้ที่เป็นทั้ง เพื่อนพ้องน้องพี่ และเป็นดั่ง ครู ผู้ให้ความรู้และประสบการณ์...ตลอดระยะเวลาที่ได้รู้จักกัน ...ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน...  

เนื่องในวาระ วันครู ...ครูผู้ซึ่งมิใช่เป็นเพียง ผู้สอนหนังสือ หากทว่าคือ ผู้สอนคน และเมื่อครูสอนคน ครูจึงเป็น ผู้สร้างคน ... เราใคร่ขอนำบางส่วนจากบทความ เทิดพระคุณครู มาถ่ายทอดไว้ ณ ที่นี้

.........

จะมีใครสักกี่คนที่รู้ความหมายที่แท้จริงของคำว่า ครู ทั้งนี้โดยศัพท์คำว่า ครู มาจากคำว่า ครุ (คะ-รุ) ที่แปลว่า หนัก อันหมายถึง ความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้น นับเป็นภาระที่หนักหนาสาหัสไม่น้อย ท่านเป็นดังดวงประทีปทางปัญญาให้แก่ศิษย์คอยประคับประคอง ส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกวิถีทาง 

ครู จึงเป็นผู้ไม่ยอมแพ้ต่อความเหนื่อยยาก ยอมเสียสละ อดทน ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ขอเพียงให้ศิษย์ได้ดีเท่านั้นเพียงพอ แม้ว่าต่อไปภายหน้า ศิษย์จะเก่งกล้าสามารถก้าวหน้าเกินครูอย่างไรก็ตาม น้ำใจของครูนั้น ไม่เคยมีจิตริษยา มีแต่จะพลอยยินดีและเป็นสุขใจด้วยเสมอ ดวงใจท่านเปี่ยมล้นเมตตา มีความบริสุทธิ์ใจต่อศิษย์ สมดังพ่อแม่คนที่สองอย่างยิ่ง  

แม้ใครจะเปรียบว่าอาชีพครูเป็นเช่นเรือจ้าง ที่พายส่งถึงฝั่งแล้วจากไป แต่ศิษย์เห็นว่าเป็นความเสียสละอันยิ่งใหญ่ อย่างยากที่จะหาใครเสมอเหมือน แผ่นทองหลังองค์พระปฏิมากรน่ายกย่องเพียงใด ความเป็นครูผู้ให้ก็น่ายกย่องเพียงนั้น ยิ่งผ่านกาลเวลายิ่งทรงคุณค่าในตนเอง ควรแก่การเคารพบูชาเสมอ บุญกุศลย่อมส่งแด่ผู้เป็นครูทุกเมื่อ ให้ประสบแต่ความสุขและความรุ่งเรืองตลอดไป  

แม้สังคมในยุคปัจจุบัน จะนำสมัยด้วยเทคโนโลยีหลากหลาย ความรู้หาได้ง่ายดายจากหนังสือ เครื่องคอมพิวเตอร์ และสื่ออิเลคทรอนิคส์ต่างๆ แต่เชื่อเถิดว่า ไม่มีความรู้ที่ไหนจะยิ่งใหญ่ เท่ากับความรู้จาก ครูผู้มีจิตวิญญาณ ซึ่งสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเราได้มากกว่าสิ่งใดในโลก เพราะแท้จริงแล้ว ครู มิได้เพียงเติมเต็ม วิชาความรู้ เพื่อประกอบสัมมาชีพแก่เราเท่านั้น แต่ท่านยังเป็นผู้นำ ประทีปแห่งปัญญา ส่องหนทางสว่างในการดำเนินชีวิตให้แก่ศิษย์ ตราบนานเท่านาน

.......  

เนื่องในวาระวันมงคล วันครูนี้

ศิษย์ขอน้อมนบเทิดพระคุณครูทุกท่านไว้เหนือเศียรเกล้า