ดร. ทิพวัลย์ สีจันทร์


คณะเกษตรกำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
Username
innerpeace
สมาชิกเลขที่
21947
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ชื่นชมธรรมชาติ สายลม แสงแดด ภูเขา ดวงดาว ท้องฟ้า ต้นไม้ ใบหญ้า และชอบจักรยาน...เลยเลือกเรียนที่เกษตรบางเขน ในช่วงที่ท่านอาจารย์ระพี สาคริกเป็นอธิการบดี  ออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทจึงได้ซึมซับวิถีชุมชน ปี 3 เทอมปลายถูกส่งไปเรียนที่วิทยาเขตกำแพงแสนเป็นรุ่นแรกทำให้มีโอกาสออกพื้นที่สัมผัสชีวิตชนบทมากขึ้น เรียนต่อด้านส่งเสริมการเกษตรเพราะชอบเรียนรู้เรื่องราวของผู้คน  ใช้ชีวิตช่วงหนึ่งในชุมชนชนบทภาคเหนือจากงานวิทยานิพนธิ์เรื่องผลกระทบของธนาคารโค-กระบือ

เรียนรู้ชีวิตการทำงานครั้งแรกที่ฝ่ายแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้การเป็นลูกจ้างโครงการธนาคารโลกว่าด้วยการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร ทำอยู่ได้ไม่กี่เดือน มีตำแหน่งที่เกษตรกำแพงแสน จึงเลือกมาทำงานในสถาบันที่ตัวเองรัก ชอบลงพื้นที่เพราะอยากเรียนรู้และเข้าใจความเป็นจริงของภาคการเกษตรให้มากขึ้น

ร่วมทำงานในโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรม (DORAS)ก่อนถูกส่งไปเรียนต่อในสาขาพัฒนาการเกษตรโดยทุนรัฐบาลฝรั่งเศส ที่สถาบันการเกษตรแห่งชาติ กรุงปารีส (Institut National Agronomique , Paris-Grignon หรือ INA-PG) ใช้เวลา "ฝึกตัว" ในระบบการศึกษาของฝรั่งเศสอยู่เกือบ 8 ปี จึงได้กลับบ้านพร้อมกับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่ของชีวิตชุมชนคนเกษตร

ได้เพิ่มเติมประสบการณ์ชีวิตจากการเป็นผู้ประสานงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการของไทย-ฝรั่งเศส และโครงการวิจัยของประชาคมยุโรปอยู่หลายปี ได้เรียนรู้ถึงความหลากหลายในวิธีคิดและการทำงานบน "ฐานวัฒนธรรม" ที่แตกต่างกัน

เคยทำงานด้าน "ชุมชนเข้มแข็ง" โดยอาสาเป็นกรรมการภาคตะวันตก ของสำนักงานกองทุนเพื่อสังคม (SIF) และเป็นผู้ประสานงานวิจัยท้องถิ่นของสกว.พื้นที่ภาคกลางและตะวันตก

สนใจและให้เวลากับงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาคน โดยเฉพาะการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนและพัฒนา "แผนภาพชีวิต" ของผู้คนบนโลกใบนี้

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท