ระบำดอกบัว 

          ก่อนอื่นต้องขออภัยท่านที่คอยติดตามการแสดงในชุดต่างๆนะครับ ที่เว้นวรรคการเขียนมาหลายวัน ด้วยติดภารกิจสำคัญหลายประการ ในวันนี้จึงขอนำเสนอการแสดง ที่งดงามอีกชุดหนึ่งเหมาะที่จะใช้แสดงกับเด็กๆ อายุ ๙ ๑๒ ปี การแสดงที่จะพูดถึงก็คือระบำดอกบัว

            

                 “ระบำดอกบัวเป็นระบำที่มีความสวยงามอีกชุดหนึ่ง ผู้แสดงถือดอกบัวออกมารำ ซึ่งดอกบัวนั้น เป็นดอกไม้ที่ชนชาวไทยใช้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และนิยมกันว่าเป็นดอกไม้ที่ประเสริฐการนำดอกบัวมาถือรำก็เพื่อแสดงความคารวะต่อผู้ที่ชาวไทยให้การต้อนรับอย่างชื่นชม และอวยชัยให้พรให้มีความสุขสำราญใจ นายมนตรี ตราโมท  ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยและศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ประพันธ์บทร้อง ดังมีเนื้อร้องดังนี้  

 

            เหล่าข้าคณาระบำ 

ร้องรำกันด้วยเริงร่า 

ฟ้อนส่ายให้พิศโสภา 

เป็นทีท่าเยื้องยาตรนาฏกราย

             ด้วยจิตจงรักภักดี

 มิมีจะเหนื่อยแหนงหน่าย

 ขอมอบชีวิตและกาย 

ไว้ใต้เบื้องพระบาทยุคล

                เพื่อทรงเกษมสราญ 

และชื่นบานพระกมล 

ถวายฝ่ายฟ้อนอุบล 

ล้วนวิจิตรพิศอำไพ 

                   อันปทุมยอดผกา 

ทัศนาก็วิไล 

งามตระการดาลหทัย 

หอมจรุงฟุ้งขจร 

                  คล้ายจะยวนเย้าภมร 

บินวะว่อนฟ้อนสุคนธ์ 

        ...........ดนตรีบรรเลง...........