ฟังคนติดเชื้อเอดส์....

มาให้ความรู้เด็กบางลี่วิทยา

 

     ใน ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา โรงเรียนบางลี่วิทยา มีกิจกรรมหลายกิจกรรม เช่นกิจกรรมร่วมทำกระทงให้วัดอัมพวัน กิจกรรมถวายราชสดุดี ในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกลุ่มลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบางลี่วิทยา

     ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ พร้อมอาสาสมัครผู้ติดเชื้อHIV ได้มาเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ แก่นักเรียนทุกคน โดย ๒ ชั่วโมงแรก เป็นช่วงชั้นที่ ๓ ชั่วโมงที่ ๓และ ๔ เป็นช่วงชั้นที่ ๔

     ผมได้มานั่งฟังอยู่ด้วยเพราะไม่ได้สอน วิทยากรบรรยายและฉายVTR ให้ดู น่าสนใจมาก แต่ที่ผมสนใจมากก็คือ อาสาสมัครผู้ติดเชื้อเอดส์ มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่า เขาไปติดเชื้อมาอย่างไร

     ท่านแรกเล่าว่าไปติดมาจากหญิงบริการ อีกท่านไปติดจากหญิงที่ได้โดยหญิงสมัครใจ ขณะที่ท่านผู้นั้นเมาสุรา ขาดสติ อาสาสมัครทั้งสองคนยังแข็งแรงดี เพราะรู้จักรักษาสุขภาพ

    ผมฟังแล้วก็ได้ข้อคิด แต่เด็กๆจะได้เหมือนเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ เห็นแต่หัวเราะชอบใจ ตอนที่วิทยากรสาธิตวิธีการใช้ถุงยางอนามัย กับมะเขือยาว และแตงกวา