ชำเลือง


ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
Username
chamluang
สมาชิกเลขที่
21640
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

เกิดเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2494    ที่บ้านวัดเกาะ ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์   จังหวัดสุพรรณบุรี 

โทรศัพท์บ้าน  035-591271 และ  084-9763799

email : cmaneewong@yahoo.co.th

สถานภาพทางครอบครัว  ภรรยาชื่อ นางประไพ  มณีวงษ์ มีบุตร 2 คน (ชาย 1 คนและหญิง 1 คน)

   คนโตจบปริญญาตรี สถาปัตย์- ปริญญาโท ศิลปะสมัยใหม่

    คนเล็กจบปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ- ปริญญาโทการสื่อสารพัฒนาการ  

การศึกษา เรียนมาหลายที่ สอบเทียบเอาบ้างก็มี

  - ก่อนปริญญาตรี วุฒิ ป.กศ. ป.ป.ช.จิตรกรรม, พ.ม. และ พ.ม.ช.จิตรกรรม

  - ปริญญาตรี  ศิลปศึกษา, เทคโนโลยีทางการศึกษา

  - ปริญญาโท  เทคโนโลยีทางการศึกษา จาก มศว ประสานมิตร  

 ความสนใจและความสามารถที่ทำได้

  - ด้านศิลปะ วาดภาพ เพ้นท์สี สีน้ำ สีน้ำมัน ออกแบบ เล่นดนตรีให้จังหวะ

  - ด้านศิลปะพื้นบ้าน การแสดงเพลงพื้นบ้าน 19 ชนิด ทำขวัญนาค

  - เทคโนโลยีทางการศึกษา จานรับดาวเทียม คอมพิวเตอร์ สื่อ/นวัตกรรม  

ผลงานดีเด่น

- รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศประกวดสื่อคุรุสภา  5 ครั้ง (ที่ 1,1,2,3 และ 3)

- ถ้วยรางวัลชนะเลิศประกวดเพลงอีแซวของจังหวัดสุพรรณบุรี  6 เมษายน 2525

- รางวัลผู้มีผลงานดีเด่น ราชมงคลสรรเสริญ ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ปี พ.ศ. 2547

- รางวัลครูดีเด่น สำนักงานคุรุสภาจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2536, 2537 และ ปี 2543

- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น เขตการศึกษา 5 ปี พ.ศ. 2536 และ ปี พ.ศ. 2537

- รางวัลครูผู้มีจรรยามารยาทดีเด่น เข็มคุรุสดุดี คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2539

- รางวัลครูผู้ฝึกสอนเพลงอีแซวดีเด่นงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 10 ครั้ง

- ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับประเทศ  ปี 2542

- ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ     ปี 2542

- รางวัลครูผู้สอนศิลปะดีเด่นภาคกลางงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปี 2546

- รางวัลครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ดีเด่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   ปี 2546

- รางวัลครูมืออาชีพ (วิชาศิลปะ) ของ สพท.สพ.เขต 2   ปีการศึกษา  2548

- โล่รางวัลความดีคู่แผ่นดิน บริษัทสิทธีณีครีเอชัน จาก ททบ. ช่อง 5 ปี 2549

- รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติครูดีเด่น งานวันครู จาก สพท.สพ. เขต 2  ปี 2550

- เกียรติบัตรครูผู้ควบคุมฝึกสอนนักเรียน รางวัล  3 เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2551

- เกียรติบัตรครูผู้ควบคุมฝึกสอนนักเรียน รางวัล 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรม

  ปี 2552

- เข็มยกย่องเชิดชูเกียรติ/เกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2552

- วงเพลงฉ่อยสายเลือดสุพรรณฯ ได้รับรางโล่วัลชนะเลิศ/เงินรางวัล 100,000 บาท จากการประกวด

  เพลงพื้นบ้าน ระดับประเทศ  จัดโดย สำนักงานเลขาธิการ รัฐสภา ประจำปี 2552

- ได้รับการคัดเลือกเป็นประธาน "การสร้างเสริมพัฒนาเครือข่ายนันทนาการต้นแบบ ประเทศไทย"

  รุ่นที่ 1 ปี 2553

- ผลงาน 50 บทความ เรื่อง "เพลงพื้นบ้าน" เข้าสู่โครงการความรู้จากบล็อกสู่หนังสือ: คนทำงาน

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ GotoKnow.org (Blog to Book) ภายใต้โครงการระบบออนไลน์  ปี 2553

- ผลงาน 50 บทความ เรื่อง "ทำขวัญนาค" เข้าสู่โครงการความรู้จากบล็อกสู่หนังสือ : คนทำงาน

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ GotoKnow.org (Blog to Book) ภายใต้โครงการระบบออนไลน์  ปี 2553

- ผลงานการแสดงเพลงพื้นบ้าน (เพลงอีแซวเพลงฉ่อยลำตัดทำขวัญนาค) ได้รับการเผยแพร่ผลงาน

  ผ่านสื่อโทรทัศน์ สถานีฟรีทีวีและสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม จำนวน 114 ครั้ง (ปี 2541-2553)

                                          ผลงานทางวิชาการ

 - ชุดฝึกทักษะเพลงอีแซว 9 ขั้น ปี พ.ศ. 2541 

 - การพัฒนาชุดฝึกทักษะเพลงอีแซวในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2547

- รายงานผลการจัดกิจกรรมการแสดงเพลงอีแซว ปีการศึกษา 2547-2548

- บทร้องเพลงพื้นบ้าน และเพลงอีแซว จำนวน 500 หน้า

- เป็นวิทยากรให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ และเป็นผู้เริ่มต้นถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่เยาวชน

  จนถึงชาวบ้าน ตั้งแต่ปี 2526

 

 

 

 

 Dsc09717

 

Dsc00282

 

%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%841

Large_dsc00701   

Dsc017188 First_plengchoy 

 

          

 

          

 

          

 

          

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท