ประเมินอภิมาน คือ ต่างประเมินกันและกัน

  ติดต่อ

รูปแบบใหม่เพื่อการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา คือ การประเมินอภิมาน หมายถึง ประเมินผู้ประเมินสิ่งใหม่นี้ผมเข้าใจว่าเกิดจากปัญญาหาที่ ผู้ประเมินเป็นผู้มีอำนาจ ตัดสินจนเกินไป ในบางกรณี

ดังนั้น ไม่ว่า สกอ. หรือ สมศ. ก็ตาม มีแนวคิดเพื่อพัฒนาระบบกลไกประเมินจากประสบการณ์ที่ผ่านมา คือ เมื่อผู้ประเมินหน่วยงานแล้ว หน่วยงานนั้นก็สามารถประเมินผู้ประเมินได้เช่นกัน เพื่อการสะท้อนกลับ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แจ๊ค : บันทึกจากงานประจำ

หมายเลขบันทึก: 146435, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-21 11:06:56+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #พัฒนาระบบ#ประเมินคุณภาพ#ระบบกลไก#อบรมผู้ประเมิน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

JJ
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน Jack ผู้ร่วมพัฒนา

  • ประเมินอย่างนี้ คล้ายกับการประเมิน ๓๖๐ องศา
  • เคล็ดวิชา
  • ต้องเป็น Stakeholder ครับ

เรียนท่านอาจารย์จิตเจริญ

ประเมินอภิมานนี้ น่าจะทำให้ระบบการประเมินภายใน และภายนอก เกิดการพัฒนาโดยการนำผลไปปรับปรุง เพื่อให้เกิดความเป็นบรรทัดฐาน และน่าเชื่อถือมากขึ้นครับ