GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ประเมินอภิมาน คือ ต่างประเมินกันและกัน

รูปแบบใหม่เพื่อการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา คือ การประเมินอภิมาน หมายถึง ประเมินผู้ประเมินสิ่งใหม่นี้ผมเข้าใจว่าเกิดจากปัญญาหาที่ ผู้ประเมินเป็นผู้มีอำนาจ ตัดสินจนเกินไป ในบางกรณี

ดังนั้น ไม่ว่า สกอ. หรือ สมศ. ก็ตาม มีแนวคิดเพื่อพัฒนาระบบกลไกประเมินจากประสบการณ์ที่ผ่านมา คือ เมื่อผู้ประเมินหน่วยงานแล้ว หน่วยงานนั้นก็สามารถประเมินผู้ประเมินได้เช่นกัน เพื่อการสะท้อนกลับ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 146435
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

เรียน ท่าน Jack ผู้ร่วมพัฒนา

  • ประเมินอย่างนี้ คล้ายกับการประเมิน ๓๖๐ องศา
  • เคล็ดวิชา
  • ต้องเป็น Stakeholder ครับ

เรียนท่านอาจารย์จิตเจริญ

ประเมินอภิมานนี้ น่าจะทำให้ระบบการประเมินภายใน และภายนอก เกิดการพัฒนาโดยการนำผลไปปรับปรุง เพื่อให้เกิดความเป็นบรรทัดฐาน และน่าเชื่อถือมากขึ้นครับ