ผมเพิ่งทราบข่าวถึงการจากไปของ ท่าน ศาสตราจารย์ ดร.พนัส หันนาคินทร์ ปูชนียบุคคล ผู้บุกเบิกและก่อตั้ง วิทยาลัยวิชาการพิษณุโลก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก จนเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันนี้ อาจารย์เป็นที่รักของคณาจารย์ และลูกศิษย์ ท่านเป็นคนมีความเมตตามาก เป็นครูที่มีความเป็นครูจริงๆ การจากไปของท่านนี้นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคนในวงการศึกษา ผมจึงขอแสดงความเสียใจต่ออาจารย์วิลาศ ลูกปลา และครอบครัวหันนาคินทร์ ต่อการจากไปของ ศาสตราจารย์ ดร.พนัส หันนาคินทร์ ในครั้งนี้ด้วยครับ ศ.ดร.พนัส หันนาคินทร์ 

 

                               รุจโรจน์- วารีรัตน์ แก้วอุไร