ความเห็น 11003

อาลัยรัก ศ.ดร.พนัส หันนาคินทร์

p.porn
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ ดิฉันเคยถ่ายรูปอาจารย์ในพิธีต่างๆ ของมหาวิทยาลัยหลายครั้ง ท่านเป็นทั้งคุณครู  อาจารย์ และผู้บริหารที่บุคลากรทุกคนเคารพและนับถือมากค่ะ