การสร้างวิทยากรแกนนำด้านจัดการความรู้สู่ระดับผู้ปฏิบัติการ

  ติดต่อ

  แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน  

หลังจากที่ อศจ.ได้รับงบประมาณแล้ว ควรดำเนินการดังนี้

1.  จักแบ่งงบประมาณส่วนหนึ่งเป็นงบดำเนินการของ ศตจ.อศจ.

2.  จัดส่งผู้ที่จะมาเป็นวิทยากรแกนนำระดับ อศจ.และระดับสถานศึกษาเข้ารับการอบรมหรือศึกษาดูงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

3.  เงินส่วนที่เหลือ  ประธาน อศจ.จัดสรรให้วิทยาลัยจัดทำโครงการตามกระบวนการ KM อบรมๆไปแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การแก้ปัญหาความยากจน

หมายเลขบันทึก: 13882, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:22:27+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)