การสร้างวิทยากรแกนนำด้านจัดการความรู้สู่ระดับผู้ปฏิบัติการ

  แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน  

หลังจากที่ อศจ.ได้รับงบประมาณแล้ว ควรดำเนินการดังนี้

1.  จักแบ่งงบประมาณส่วนหนึ่งเป็นงบดำเนินการของ ศตจ.อศจ.

2.  จัดส่งผู้ที่จะมาเป็นวิทยากรแกนนำระดับ อศจ.และระดับสถานศึกษาเข้ารับการอบรมหรือศึกษาดูงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

3.  เงินส่วนที่เหลือ  ประธาน อศจ.จัดสรรให้วิทยาลัยจัดทำโครงการตามกระบวนการ KM อบรมๆไปแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การแก้ปัญหาความยากจน

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 13882, เขียน: 30 Jan 2006 @ 13:20, แก้ไข, 11 Feb 2012 @ 14:22, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)