ความเห็น 260553

อาลัยรัก ศ.ดร.พนัส หันนาคินทร์

สาโรช สัมฤทธิกุล
IP: xxx.26.41.72
เขียนเมื่อ 
เพิ่งทราบครับ  ขอให้ท่านอาจารย์ไปสู่สุคติภพเทอญ