ความเห็น 11034

อาลัยรัก ศ.ดร.พนัส หันนาคินทร์

สมลักษณ์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความอาลัยรักด้วยครับ แม้ว่าผมไม่เคยทำงานกับท่านแต่ได้พบกับท่าน ท่านเป็นบุคคลที่น่าเคารพเป็นอย่างยิ่งครับ