ศึกษาลักษณะบังคับกาพย์ยานี ๑๑..

ด้วยกาพย์ยานี ๑๑

 

กาพย์ยานี ๑๑

  กาพย์ยานีสิบเอ็ด  สูตรสำเร็จจำให้ดี

ว่าหนึ่งบทนั้นมี        สองบาทเน้นให้เห็นกัน

  หนึ่งบทมีสองวรรค ต้องตระหนักหลักสำคัญ

ส่วนว่าวรรคหน้านั้น  มีห้าคำที่นำมา

  วรรคหลังมีหกคำ  ต้องเน้นย้ำตามตำรา

สัมผัสพึงศึกษา       ท้ายวรรคหน้าจงส่งไป

  สัมผัสกับวรรคสอง ตามทำนองนิยมใช้

หนึ่งสองสามเลือกไป โบราณไม่บังคับมี

  คำท้ายวรรคที่สอง   ตามครรลองดูให้ดี

สัมผัสลงตรงที่      ท้ายวรรคสามงดงามตา

  คำท้ายวรรคสามนี้   อาจจะมีสัมผัสมา

วรรคสี่ดีนักหนา         แต่ว่าไม่บังคับจริง

  มีไว้ก็ไพเราะ           ดูให้เหมาะจะดียิ่ง

แต่งได้ทั้งชายหญิง   ง่ายทุกสิ่งกาพย์ยานี