ว่านกวนอิม และ ว่านกวักเศรษฐี

 

 ว่านกวนอิม

มีว่านกวนอิม   เอิบอิ่มกมล   เป็นสิริมงคล            คนปลูกไว้

ให้ผลเมตตา     มหานิยม    ใครเห็นใครชม         ล้วนรักใคร่

ถ้าว่านงอกงาม บอกความรุ่งเรือง  ชีวิตฟูเฟื่อง  เจริญไกล

นามโพธิสัตว์    ชี้ชัดความดี    ใครปลูกใครมี       เปรมปรีดิ์ฤทัย             

ว่านกวักเศรษฐี

ว่านกวักเศรษฐี     นั้นมีคุณค่า  ทางด้านเมตตา   น่าเลื่อมใส

มหานิยม  คนชมเชิดชู   นำโชคมาสู่    ผู้ปลูกไว้

เป็นสิริมงคล    ลาภผลเพลิดเพลิน    ความสุขความเจริญ         นำมาให้

เชิญท่านรีบปลูก   ชวนลูกชวนหลาน    ปลูกไว้ในบ้าน            สำราญกายใจ