เศษหนึ่งส่วนสี่ของกลม

เจ้าพนักงานธุรการ
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง
Usernamekm_thachang
สมาชิกเลขที่24241
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
  • การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยี
  • อาชีพ รับราชการ พนักงานราชการ
  • ความภูมิใจ ยินดีกับตัวเองที่เป็นอยู่ปัจจุบัน (อยู่อย่างพอเพียง)