ตารางแสดงการเก็บเงิน พรบ.

ตารางแสดงการเก็บเงิน พรบ.

ลำดับที่

ประเภทของรถ

เบี้ยเต็ม

ส่วนต่าง

คันละ

เก็บเงินส่ง พรบ.

ฉบับละ

การจัดการส่วนต่าง

ส่วนต่าง

คันละ

คืนเจ้า

ของรถ

ค่าจัดการ

ส่วนต่าง

เข้ากลุ่ม

1

มอเตอร์ไซร์

ไม่เกิน 75 ซีซี

เกิน 75 ถึง 125 ซีซี เกิน 125 ซีซี ถึง 150 ซีซี

เกิน 150 ซีซี ขึ้นไป

 

162

324

431

646

 

*มอเตอร์ไซร์ไม่มีส่วนต่าง ทางกลุ่มต้องพิจารณาบวกค่าฝากสมาชิกของกลุ่มเอง

**ถ้าฝากศูนย์ฯต่อทะเบียนด้วย ทางศูนย์ฯคิดค่าฝาก 10 บาทต่อคัน

2

รถเก๋ง

753

210

543

210

110

60

40

3

รถตู้ (ไม่เกิน 15 ที่นั่ง)

1,290

360

930

360

260

60

40

4

รถกะบะ

1,075

300

775

300

200

60

40

5

รถโดยสาร

829

231

598

231

131

60

40

6

รถบรรทุกไม่เกิน 6 ตัน

1,311

366

945

366

266

60

40

7

รถบรรทุกไม่เกิน 12 ตัน

1,409

393

1,016

393

293

60

40

8

รถบรรทุกเกิน 12 ตัน

1,827

510

1,317

510

410

60

40

  • หมายเหตุ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้สัจจะฯรับทำประกัน ประเภท 1,2,3 มีส่วนลดคืนให้กลุ่ม 15% แต่ต้องนำเข้าสวัสดิการของกลุ่มกลุ่มคันละ 100 บาท
  • อัตรา พรบ.ในตารางเป็นอัตราปกติ หากรถท่านทะเบียนขาด (หมดอายุ) จะมีส่วนต่างจากตาราง

  • หากมีปัญหาในการทำ พรบ.ติดต่อสอบถาม คุณจำรัส สนจิตร เบอร์โทร 09 2521329

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)