อบรมการใช้บล็อก เลื่อนไปเดือน มีนาคม

การใช้บล็อก

 

เรียนผู้อำนวยการกอง/เลขานุการ คณะ/ศูนย์ สำนัก และสถาบัน สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิจารณาส่งตัวแทน หรือท่าน ร่วมworkshop การเขียนบล็อกเพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการความรู้(KM)ของหน่วยงาน จำนวน 2 รุ่นๆละ 40 คน ณ.อาคารวิชาการ ชั้น4

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ กำหนดจัด เลื่อนเป็น มีนาคม 2549 รุ่น1เวลา9.00-12.00

รุ่น2 เวลา13.00-16.30 น.วันที่แน่นอนขอเช็คห้องLabคอมฯก่อนครับ (เพราะเลื่อนการอบรมจาก

เดือนกุมภาพันธ์ เป็น เดือนมีนาคม ครับ)

              พิชัย เล่งพานิชย์

              ศูนย์บริการวิชาการ

                25 มค.2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลขานุการศูนย์บริการวิชาการความเห็น (2)

จันทวรรณ
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์พิชัย

เลื่อนการอบรมไปก่อนจะได้ไหมคะ เนื่องจากในช่วงเดือนกพ. จะมีการปรับปรุงระบบตลอดคะ จึงอาจทำให้มีผลกระทบต่อการอบรมได้คะ http://gotoknow.org/archive/2006/01/25/11/13/13/e13290

ขอบคุณคะ

จันทวรรณ

pichai
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ครับ   ขอเลื่อนไป  เดือน มีค 49 ขอบคุณครับ