มณฑาก็บาน

         ใน 1 ปี   มณฑาที่บ้านผมคงจะบานประมาณ 100 วัน  วันละ 1 - 2 ดอก   บางวัน 3 ดอกก็เคย   หอมชื่นใจในตอนเช้า   หอมอยู่ครึ่วันก็หมดกลิ่นและโรยในวันต่อมา   บางดอกก็ไม่ปล่อยกลิ่นออกมา   เพราะกลีบดอกแน่นเกินไปไม่บานออก

         ผมโชคดีที่ปลูกต้นมณฑาตรงที่ร่มรำไร   ซึ่งมณฑาชอบทำให้ขยันออกดอก

 

              

         ดอกมณฑา (Taluama canclollei Bl.) ชื่ออื่นคือยี่หุบ  (ภาคเหนือ & ภาคกลาง),  จอมปูน,  จำปูนช้าง (สุราษฎร์ธานี)

วิจารณ์  พานิช
 8 ม.ค.49