อาหารที่ชาวครบุรีชอบ

หลักสูตรนำร่องของเครือข่าย

คุณหมอฝน พญ.สกาวเดือน นำแสงกุล แห่ง รพ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ส่งข้อมูลเรื่องอาหารของชาวบ้านที่ครบุรีมาให้ดิฉันทาง e-mail เพื่อให้ใช้ประกอบการพิจารณาจัดหลักสูตรอบรมพยาบาลให้สามารถดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยเบาหวานในการปรับเรื่องอาหาร การจัดหลักสูตรครั้งนี้เราจะพยายามเน้นการเรียนรู้ให้มาก ถือเป็นหลักสูตรนำร่องของเครือข่าย

ข้อความในจดหมายของคุณหมอฝน นอกจากจะมีข้อมูลเรื่องอาหารของชาวบ้านแล้ว ยังบอกความก้าวหน้าของงานที่ทำอยู่ และแผนงานที่จะทำต่อไป จึงขอนำมาเผยแพร่ให้สมาชิกได้ทราบด้วย หากระบบอินเตอร์เน็ตของ รพ.ครบุรี และ PCU นารากใช้การได้ดี คุณหมอฝนและทีมงานคงจะสามารถเขียนเล่าด้วยตนเองได้

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๙

สวัสดีค่ะ อ.วัลลา 
        เรื่องการดูแลเท้า ฝนกำลังดำเนินการทำจดหมายส่งไปนะคะ และเตรียมความพร้อมเพื่อเดินทางไปเรียนรู้ค่ะ  ฝนและทีมได้พยายามซักถาม หาอาหารที่ชาวบ้านชอบรับประทานมามีรายการดังนี้นะคะ
        ปลาร้า : ทอดใส่ไข่ , ผัดไม่ใส่ไข่ , หลนใส่ไข่ , ปลาร้าสับ ,
        น้ำพริกต่าง ๆ ได้แก่ ปลาร้า , ปลาทู  ,ปลาดุก , ปลาย่าง ,กะปี ,ตาแดง
        ปลาทูเค็มทอด
        ผักตาม ธรรมชาติ ได้แก่ สะเดา , ถั่ว ,แตง , ดอกแค , คัดเค้า , กระถิน , ผักบุ้ง ฯลฯ
        แกง ได้แก่ ฟักใส่กะทิ , แกงป่า ,แกงเขียวหวาน , แกงเห็ดฟาง ,แกงหน่อไม้ดอง , แกงผักหวาน , พะโล้ไข่และหมูสามชั้น , ต้มจืดกระดูกหมูใส่ผักกาดดอง
        ขนมจีน น้ำยาป่า , น้ำยาปลาทู น้ำยาปลานิลหรือปลาทับทิม , น้ำยากะทิไก่
        ปลาย่าง ได้แก่ ปลาขาว , ปลาทับทิม
        ลาบหมูใส่เครื่องใน มีทั้งสุก , ครึ่งสุกครึ่งดิบ (เนื้อสุกแต่เอาเลือดดิบมาใส่) , ลาบดิบเลย
       หมูย่าง เนื้อย่างเกาหลี
       ผัดผักต่างๆ ใส่หมู
       ส้มตำ เกือบทุกวัน และมักจะใส่ปลาร้า กินกับผัดหมี่โคราช
               ก็รวบรวมมาได้ประมาณนี้นะคะ

สำหรับเรื่องการอบรมผู้กำหนดอาหาร ขอเป็นปลาย กุมภาพันธ์ได้ไหมค่ะ พวกเราไปกัน 20 คน ค่ะ และต้องอบรมกี่วันค่ะ ถ้าอาจารย์กำหนดวันและ ตารางได้ เล่าให้ฝนฟังบ้างนะคะจะได้แจ้งให้สมาชิกทราบ  
         ตอนนี้เราเริ่มมีรายชื่อผู้มี impaired fasting glucose แล้ว วางแผนกันว่า ถ้าอบรมผู้กำหนดอาหารมาแล้วก็จะเริ่มการทำกิจกรรมกับประชาชนกลุ่มนี้ หวังให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดโอกาสการเป็นเบาหวานลงนะคะ
         ขอบพระคุณอาจารย์และทีมงานนะคะ ที่กรุณาพวกฝนมาก ๆ    
                                                                         รักและเคารพค่ะ
                                                                                   ฝน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (0)