เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ได้ไปงานแต่งงานเพื่อนร่วมรุ่นปริญญาโทนิด้า ได้เจอกับน้องปู เพื่อ่นอีกคน ก็ได้ทักทาย พูดคุยกัน ผมก็ขอบคุณเขาที่ส่งเมล์ดีๆมาให้อ่านตลอด น้องเขาก็บอกว่าถ้าพี่หมอชอบอ่าน จะส่งมาให้เรื่อยๆ

          เมื่อ 3 วันก่อน ได้รับเมล์เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เลยนำมาเล่าต่อในที่นี้ เป็นเรื่องการสรางสัมพันภาพด้วย S.M.I.L.E ดังนี้ครับ

                 S : Self – awareness การรู้จักตนเอง เป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นที่ดีก่อนสร้างสัมพันธภาพ เราจะต้องรู้จักลักษณะ นิสัย ทัศนคติ วิธีคิด วิธีแก้ปัญหา ของตัวเราเอง และเรียนรู้พื้นฐานอารมณ์ของตนเอง

         

                 M : Manage Emotion การจัดการกับอารมณ์ของตนเอง ก่อนสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นจะต้องรู้จักควบคุมและจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ ซึ่งเราสามารถระบายอารมณ์ โดยการออกกำลังกาย การมีอารมณ์ขัน การมีงานอดิเรก

          

                 I : Innovate Inspiration การสร้างสรรค์อารมณ์ หรือสัมพันธภาพต้องอาศัยการมีทัศนคติที่ดีกับผู้อื่น มีการใช้แรงจูงใจในทางบวก

                 L: Listen with Head & Heart การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น โดยการเป็นผู้รับฟังที่ดี ฟังอย่างตั้งใจ เข้าอกเข้าใจผู้อื่น แต่มิใช่สงสาร การรับฟังที่ดีจะทำให้ได้ข้อมูลที่ดีและผู้อื่นจะรู้สึกว่าเราเข้าใจเขา

 

                 E: Entance Social Skills ทักษะการติดต่อสื่อสาร การสื่อสารโดยคำพูดมักเริ่มต้นด้วยการทักทายซึ่งเป็นการเริ่มต้นสร้างสัมพันธภาพ โดยใช้หลักให้กล่าว Appreciation ก่อนแล้วต่อด้วยข้อกังวลและห่วงใยหลังจากนั้นอาจจะวิพากษ์และออกความเห็นและคำแนะนำ นอกจากนี้อาจจะกล่าวถึงข้อมูลใหม่ ๆ รวมทั้งความหวังและความปรารถนาดี

                 หลักการง่ายๆ ลองนำไปปฏิบัติดูนะครับ