เมื่อวานมีการประชุมเพื่อจัดเตรียมงาน "KKU_INNOVATION 2006" ที่จะจัดขึ้น ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2549 นี้  ทางทีมงาน ก.พ.ได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมบูธของของศูนย์บริการวิชาการ  

     บูธของศูนย์บริการวิชาการจะรวบรวบแสดงผลงานประจำปีโดยเน้นประเด็นเด่น ๆ เช่น  KM  โดยเฉพาะการสอนวิธีการใช้  web log ( Blog) http://gotoknow.org/archive/2006/01/11/00/10/29/e11854  งานเครือข่ายเช่น  ศูนย์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(HACC:KKU)  สำนักงาน ก.พ. เครือข่าย มข. จะมีการจำหน่ายหนังลือ ท่านสนใจเชิญเข้าไปดูหนังสือก่อนได้ที่นี่ค่ะhttp://www.ocsc.go.th/welfare_book/ocsc_bookstore.asp / น้อง