Competency and Human Behavior (๔)

 เพื่อให้เกิดความชัดเจน และ สร้างความเชื่อมโยง การกำหนด สมรรถนะของบุคลากร (ของศูนย์บริการวิชาการ) กับ ทิศทางขององค์กร (สภา ม.ข/ม.ข/ศูนย์บริการวิชาการ Click)ให้ชัดเจน ขออนุญาตนำ PPT ของ อาจารย์ สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ มาให้ทีมงานพิจารณาครับ และ ศึกษา พันธกิจ Click ใน Blog เดิมที่ลงไว้ครับ

JJ