วันนี้เริ้มงานตอนเช้าด้วยการถ่ายภาพวีดีโอเก็บงานกีฬาสีเป็นวันที่ 2 เลยไม่ได้เข้าร่วมประชุมความก้าวหน้าครั้งที่ 2 ของโปรแกรมวิชาเทคดนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  ที่คณะครุศาสตร์  โดยเริ่มจากการถ่ายภาพขบวนพาเหรด การแข่งขันการประกวดกองเชียร์ของทั้ง 5 คณะสี และการแข่งขันกีฬาต่าง ๆในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งวันน้มีการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำโรงเรียนราชวินิตด้วย จึงต้องเดินถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ รอบโรงเรียน พอถึงเวลา 14.00น. ก็เข้าพิธีปิดการแข่งขันและการประดวกเชียร์ลีดเดอร์รอบสุดท้าย ถึงเวลา 17.00น. จึงเดินทางกลับที่พัก