ร่วมเรียนรู้กับเพื่อนใหม่

เครือข่ายการเรียนรู้ดับจังหวัด

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลร่วมกับกรมอนามัยโดยยการสนับสนุนของสสส. ได้จัดทำโครงการการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระดับจังหวัดในการพัฒนาคุณภาพแบบบูรณาการ HA และการสร้างเสริมสุขภาพ มีจังหวัดได้รับเชิญเข้าร่วมเครือข่ายทั้งหมด 18 เครือข่าย มีรายชื่อดังนี้ค่ะ

อยุธยา  ปราจีนบุรี  แพร่  พังงา นครราชสีมา  สุรินทร์  มหาสารคาม  ชลบุรี  สระบุรี  ร้อยเอ็ด กาญจนบุรี  สกลนคร  สระแก้ว  อุทัยธานี  เพชรบุรี อุบลราชธานี กาฬสินธ์  อุดรธานี โดยเครือข่ายเหล่านี้จะได้รับงบประมาณสนับสนุนและวิทยากรสนับสนุนจากสถาบันฯ หลังจากที่มีการทำสัญญาข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว

คาดหวังว่าเราจะได้เรียนรู้ร่วมกันและมีเพื่อนในการทำ KM เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้บรรลุเป้าหมาย ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน paula-networkความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

11516

เขียน

06 Jan 2006 @ 23:14
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 14:17
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก