อยากได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเครือข่ายการจัดการสุขภาพว่ามีความเป็นไปได้บ้างมั้ยในการจะชวนพรรคพวกที่อาจจะเป็นเพื่อนเก่า เป็นใครๆ ที่สนใจเรื่องการสร้างสุขภาพตั้งเป็นกลุ่มที่ปลงใจจะเกื้อกูลกัน แนะนำหน่อยว่าควรเริ่มอย่างไร