วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2549

       สมาชิกบริษัทอินดี้ฟรีด้อมเดินทางไปโรงเรียนวัดสร้อยทอง เพื่อติดต่อขออนุญาตเข้าจัดการฝึกอบรมประดิษฐ์ที่ห้อยโทรศัพท์มือถือให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โดยมีกำหนดการจัดฝึกอบรมที่โรงเรียนวัดสร้อยทองดังนี้

วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2549

เวลา 09.30 น. - 11.30 น. จัดฝึกอบรมให้กับนักเรียนชั้น ป.5/1

เวลา 12.45 น. - 14.45 น. จัดฝึกอบรมให้กับนักเรียนชั้น ป.6/2