โรคฟันผุ

โรคฟันผุในเด็กปฐมวัยเกิดจากปัจจัยหลายๆ อย่างร่วมกัน

การทบทวนวรรณกรรมนี้ จัดทำขึ้นภายใต้การมอบหมายจาก องค์การเพื่อเด็กและครอบครัว (The Administration for Child and Families) องค์การให้ความช่วยเหลือ และบริการด้านสุขภาพ (The Health Resources and Services Administration) องค์การบริการการเงินด้านสุขภาพ (The Health Care Financing Administration) และกรมโภชนบริการ และอาหารทางการเกษตร (Department of Agriculture's Food and Nutrition Service) วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงความรู้เกี่ยวกับ ปัจจัยด้านอาหารที่มีผลต่อโรคฟันผุ และจัดทำสรุปข้อเสนอแนะ ในการบริโภคอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อป้องกันฟันผุที่เหมาะสม กับสถานการณ์ปัจจุบัน วัสดุและวิธีการ ทำการทบทวน และสังเคราะห์วรรณกรรม ที่เกี่ยวกับกระบวนการเกิดโรคฟันผุ ปัจจัยด้านอาหารที่มีผลต่อการผุระยะเริ่มแรก และการลุกลามของโรค การให้ความรู้ และคำปรึกษาด้านโภชนาการ และนำผลมาจัดทำแนวทางการบริโภคอาหาร สำหรับเด็กปฐมวัยในช่วงอายุต่างๆ ผลการศึกษา โรคฟันผุในเด็กปฐมวัยเกิดจากปัจจัยหลายๆ อย่างร่วมกัน คือ การสะสมของเชื้อจุลินทรีย์บนตัวฟัน ชนิดของอาหาร ความถี่ในการบริโภค และฟันที่เสี่ยงต่อการผุ การเสี่ยงต่อโรคฟันผุจะสูงมากที่สุด หากมีการบริโภคน้ำตาลบ่อยครั้ง และเป็นน้ำตาลในรูปแบบ ที่ตกค้างในช่องปากเป็นเวลานาน น้ำตาลซูโครสเป็นน้ำตาลที่ก่อให้เกิดฟันผุ ได้มากที่สุด เพราะสามารถเปลี่ยนเป็นกลูแคน (glucan) ซึ่งเป็นตัวเสริมให้แบคทีเรียเกาะกลุ่ม และจับแน่นบนตัวฟัน อีกทั้งยังจำกัดการแพร่กระจายของกรด และบัฟเฟอร์ (buffers) ในคราบจุลินทรีย์ เรื่องใหม่ที่น่าใจ คือ การพัฒนาการของฟัน มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ต่อโรคฟันผุของเด็กในอนาคตด้วย สรุปผลการให้ความรู้ และคำปรึกษาทางโภชนาการ เพื่อการลดโรคฟันผุในเด็ก ควรมุ่งที่จะสอนผู้ปกครองให้เห็นถึง ความสำคัญของการลดความถี่ ในการบริโภคน้ำตาลโดยตรง และน้ำตาลที่แฝงมากับอาหาร รวมทั้งการลดความถี่ ในการบริโภคน้ำผลไม้ เครื่องดื่มผสมน้ำตาลจากขวด หรือถ้วยจิบบ่อยๆ ลดพฤติกรรมการหลับ พร้อมขวดนมคาปาก สนับสนุนให้รับประทานอาหารตามธงโภชนาการ (Food Guide Pyramid) อาหารที่ก่อให้เกิดฟันผุ ควรบริโภคเฉพาะในมื้ออาหารเท่านั้น หลังจากนั้น ให้แปรงฟันทันที หรือบริโภคอาหาร ที่ช่วยป้องกันโรค งดอาหารระหว่างมื้อที่มีน้ำตาลผสม และละลายช้า (เช่น ลูกกวาดลูกอม อมยิ้ม ยาอม) นอกจากปัจจัยด้านอาหารแล้ว การป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัย ควรให้ความสำคัญในด้านการปรับปรุงบริโภคนิสัย รักษาอนามัยช่องปาก การใช้ฟลูออไรด์ที่เหมาะสม และการเข้าถึงระบบบริการดูแลทันตสุขภาพ ทั้งในด้านการส่งเสริมป้องกัน และการรักษา

 

คำสำคัญ : โรคฟันผุ เด็กปฐมวัย อาหาร ข้อเสนอแนะ สารอาหาร การให้ความรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chulapornlimarunothai

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 11502, เขียน: 06 Jan 2006 @ 18:04 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 23:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 15, อ่าน: คลิก


ความเห็น (15)

จุรีรัตน์
IP: xxx.155.54.245
เขียนเมื่อ 
จากบทความนี้เห็นว่าโรคฟันผุที่เกิดขึ้นมาจากการรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลเด็กๆย่อมที่จะชอบขนมและอาหารที่มีรสหวานดังนั้นผู้ปกครองต้องวแนะนำและดูแลเรื่องการรักษาฟันของเด็ก
wichada
IP: xxx.155.54.249
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยกับบทความนี้เพราะการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่มีส่วนประกอบของน้ำตาลที่ทำให้ฟันผุ  ไม่เพียงแต่มีความสำคัญกับเด็ก  ผุ้ใหญ่เองก็ไม่ควรมองข้ามเรื่องนี้เช่นกัน
chulaporn
IP: xxx.155.54.249
เขียนเมื่อ 

ในปัจจุบันเด็กเป็นโรคฟันผุเป็นจำนวนมากอันเนื่องมาจากการลือกรับประทานอาหารเป็นส่วนประกอบ

เพ็ญพร
IP: xxx.144.160.245
เขียนเมื่อ 
จากบทความนี้ทำให้เห็นว่าปัจจุบันโลกฟันผุในเด็กนั้นมีจำนวนมาก  ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งทั้งนี้ต้องอาศัยทั้งผู้ปกครองในการดูและสุขนิสัยในการรับประทานของหวานและดูแลรักษาฟันหลังการรับประทานอาหาร  เพื่อให้เด็กรู้จักเลือกรับประทานผัก  ผลไม้แทน  อาหารที่ทำจากน้ำตาล หรือ อย่างน้อยที่สุดก็จากทำความสะอาดฟัน  และดูแลฟันของตนเอง
วรรณา
IP: xxx.170.161.250
เขียนเมื่อ 
ดีมากเลยเรื่องฟันถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากขอบใจนะ
นรีรัตน์
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

ปัญหาโรคฟันผุในปัจจุบันมีมากมายในการป้องกันแก้ไขควรที่จะให้ความรู้และปลูกฝังพฤติกรรมการกินและการรักษาดูแลช่องปากโดยการปลูกฝังทั้งตัวเด็กและผู้ปกครอง

ณัฐฐา
IP: xxx.144.160.243
เขียนเมื่อ 

ของหวานเป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กชอบทาน  จากบทความจะเห็นได้ว่าการบริโภคอาหารของเด็กมักมีผลเสี่ยงต่อฟันผุเสมอ ดังนั้นผู้ปกครองควรแนะนำให้เด็กรับประทานอาหารที่ดีและไม่ทำให้ฟันผุ แต่ถ้าหากเลี่ยงไม่ได้ก็ควรสอนให้เด็กรู้จักวิธีดูแลรักษาฟันที่ถูกต้องเพื่อสุขภาพฟันที่ดีของเด็ก

รติรัตน์ ชัยมงคล
IP: xxx.170.161.250
เขียนเมื่อ 

จากบทความจะพบว่าโรคฟันพุนี้จะเกิดกับเด็กที่ชอบทานอาหารที่มีน้ำตาลผสมมากดังนั้นผู้ปกครองควรให้ความสนใจเด็กในการรับประทานอาหารให้เด็กรับประทานอารหารที่มีประโยชน์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรคฟันพุและควรสอนให้เด็กรู้จักการดูแลรักษาฟันที่ถูกวิธีเด็กจะได้ไม่เกิดโรคฟันพุ

sureerat
IP: xxx.155.54.245
เขียนเมื่อ 

ปัจจุบันนี้ปัญหาโรคฟันผุนับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญมากสำหรับเด็กสาเหตุเนื่องมาจากการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ดังนั้นผู้ปกครองควรให้คำแนะนำและสอนวิธีการดูแลรักษาฟันที่ถูกต้องแก่เด็ก

samai
IP: xxx.11.10.141
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยจากบทความข้างต้นเพราะสิ่งที่สำคัญที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กฟันผุเนื่องจากการรับประทานอาหารป็นส่วนใหญ่ผู้ปกครองควรดูแลเอาใจใส่เกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากของบุตรหลานเพื่อให้มีสุขภาพฟันที่สมบูรณ์แข็งแรง

พนิดา001
IP: xxx.155.54.247
เขียนเมื่อ 

พ่อแม่ควรระวังเรื่องการรับประทานอาหารของเด็กเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานจะส่งผลเกี่ยวกับฟันของเด็กและเป็นสาเหตุของโรคฟันผุในเด็ก

wanarat
IP: xxx.170.161.247
เขียนเมื่อ 
   จากบทความก็ทำให้รู้ว่าปัจจัยใดบ้างที่จะทำให้เกิดโรคฟันผุ  ตลอดจนสาเหตุสำคัญที่เสี่ยงต่อการทำให้เกิดโรคฟันผุ  ทั้งนี้ในบทความยังได้บอกถึงวิธีการดูแลรักษาสุขภาพปากและฟันอีกด้วย
ปาริชาติ
IP: xxx.170.161.247
เขียนเมื่อ 
จากการอ่านคือผลการศึกษา โรคฟันผุในเด็กปฐมวัยเกิดจากปัจจัยหลายๆ อย่างร่วมกัน คือ การสะสมของเชื้อจุลินทรีย์บนตัวฟัน ชนิดของอาหาร ความถี่ในการบริโภค และฟันที่เสี่ยงต่อการผุ การเสี่ยงต่อโรคฟันผุจะสูงมากที่สุด หากมีการบริโภคน้ำตาลบ่อยครั้ง และเป็นน้ำตาลในรูปแบบ ที่ตกค้างในช่องปากเป็นเวลานาน น้ำตาลซูโครสเป็นน้ำตาลที่ก่อให้เกิดฟันผุ ได้มากที่สุด
แป้ง
IP: xxx.24.128.247
เขียนเมื่อ 

จากบทความที่ว่านี้พบว่าเด็กที่เป็นโรคฟันผุเนื่องจากว่าชอบทานขนมหวาน  เพราะฉะนั้น ดิฉันก้ออยากฝากให้เด็กทุกคนรวมทั้งตัวดิฉันด้วยให้กินแต่สิ่งที่มีประโยชน์  (อย่าลืมนะคะ)

IP: xxx.173.224.102
เขียนเมื่อ 

ขอบทความฉบับเต็มได้ไหมครับ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

ประสิทธิ์

รพ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

[email protected]