การคิดเชิงระบบที่หนูKMเข้าใจ คือ การคิดเชื่อมโยงกับข้อมูลที่มีอยู่ การคิดแบบมีหลักฐานอ้างอิง ใช่หรือเปล่า..เครือข่ายช่วยอธิบายขยายความให้หนูKM หายข้องใจด้วยนะคะ

ไปก่อนนะคะ...ทีมงานมาตามไปงานปีใหม่กะหรอคะ