คำว่า "ดี" พินัยกรรม.ของพุทธทาส

อำนาจวาสนาบารมีไม่เป็นที่พึ่งได้
                    พระมาลัย
          ความหมายสับปลับกำกวมของคำว่า "ดี"
    
     คำว่า "ดี" ในภาษาไทยมีความหมายสับปลับกำกวมไม่เหมือนคำว่า "กุสล" ในภาษาบาลี
     
     คำว่า "กุศล" หมายถึง ฉลาดมีมูลมาจากปัญญา มิได้มีมูลมาจากศรัทธา เหมือนคำว่า "บุญ หรือ ดี" ดังนั้น  กุศลจึงเป็นสิ่งที่เมาไม่ได้ ส่วน ดี หรือ บุญ นั้นเมาได้
     
     ขึ้นปีใหม่นี้  จงทำดีให้ถูกต้องยิ่งขึ้นกว่าปีเก่า  มิใช่สักว่าดียิ่งขึ้นกว่าปีเก่า มากกว่าปีเก่า
     
อำนาจ วาสนา บารมี นี้ยังไม่ปลอดภัยว่าจะเป็นที่พึ่งได้  แต่ต้องมีความถูกต้องพอดี  คนบ้า คนวิกลจริต คนฆ่าตัวตาย  ในโลกทั้งหมดมาจากการบ้าดี หลงดี ติดดี ด้วยกันทั้งนั้น  ถูกพิษสงอย่างใดอย่างหนึ่งของความดีด้วยกันทั้งนั้น
     
     ต้องทำดีให้ถูกต้อง  มิฉะนั้นจะเป็นอันธพาล ซึ่งเขาก็ยึดดีของเขาแบบหนึ่งด้วยเหมือนกัน
     
     คำว่า อยู่สันโดษ หรือ เพียงพอ ในการทำดี หรือบุญนั้น  ต้องจำกัดความให้ชัดเจนว่า "ถูกต้อง" มิฉะนั้นจะเพิ่มจำนวนคนบ้า หรือคนอันธพาล
     
     ดี อย่าง ไสยศาสตร์ กับ พุทธศาสตร์ นั้นเข้ากันไม่ได้  ถ้าจะให้ร่วมมือกัน ได้  ต้องมุ่งไปที่ความดับทุกข์ตามระดับของตน
     
     ใน เขมาเขมสรณคาถา  ไม่ได้ตรัสว่า ไสยศาสตร์ ว่าผิดหรือเลว เพียงแต่ตรัสว่าไม่ เกษม  ไม่ดับทุกข์สิ้นเชิง คงจะแก้ปวดหัวคนปัญญาอ่อนได้บ้างนั่นเอง
    
     ปีใหม่นี้ทำดีให้ถูกต้องกว่าปีเก่า  มิใช่เพียงแต่ดีกว่าปีเก่าซึ่งมักจะไม่ถูกต้อง  มันจะกลายเป็นเพิ่มคนบ้า คนตาย คนพิการ  มากกว่าปีเก่า
พินัยกรรม. ของ พุทธทาส
Diary 1985

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพรความเห็น (3)

ประชาชนรากหญ้า
IP: xxx.149.1.103
เขียนเมื่อ 
ตอนนี้ทราบว่า คนระดับผู้บริหารประเทศ กำลังตั้งหน้าตั้งตาทำความดี เพื่อเป็น "รัฐบุรุษ" ขอให้สมความปรารถนาตาม ความหมายที่ดีของคำว่า "รัฐบุรุษ"
Nangpha
IP: xxx.147.116.6
เขียนเมื่อ 
วันนี้ทำบาปล่ะ ทำให้แม่เสียใจ Y_Y แต่ว่าทอสับใช้ได้แล้วล่ะ ซ่อมเองเลย
เมตตะคุณังอะระหังเมตตา
IP: xxx.149.1.103
เขียนเมื่อ 

คนเราทำดี ก็เพื่อความสุข แล้วแต่ว่าปัญญาของเขาจะอำนวยให้ สัตว์ทั้งหลายต่างมนุษย์ อมนุษย์และเดรัจฉานต่างเป็นผู้แสวงหาความสุข ขอถึงซึ่งความสุขเป็นผู้เกษมถึงพร้อมซึ่งความสุขเถิด  ไม่ว่ากรรมใด ล้วนต้องด้วยเหตุ ดังนี้ ชดใช้กรรม อโหสิกรรม เข้าสู่นิพพาน หนีไม่พ้นแม้เหาะในอากาศ ในน้ำ หรือดำดิน จงเป็นสุข เป็นสุข เถิด