พระมาลัย
          ความหมายสับปลับกำกวมของคำว่า "ดี"
    
     คำว่า "ดี" ในภาษาไทยมีความหมายสับปลับกำกวมไม่เหมือนคำว่า "กุสล" ในภาษาบาลี
     
     คำว่า "กุศล" หมายถึง ฉลาดมีมูลมาจากปัญญา มิได้มีมูลมาจากศรัทธา เหมือนคำว่า "บุญ หรือ ดี" ดังนั้น  กุศลจึงเป็นสิ่งที่เมาไม่ได้ ส่วน ดี หรือ บุญ นั้นเมาได้
     
     ขึ้นปีใหม่นี้  จงทำดีให้ถูกต้องยิ่งขึ้นกว่าปีเก่า  มิใช่สักว่าดียิ่งขึ้นกว่าปีเก่า มากกว่าปีเก่า
     
อำนาจ วาสนา บารมี นี้ยังไม่ปลอดภัยว่าจะเป็นที่พึ่งได้  แต่ต้องมีความถูกต้องพอดี  คนบ้า คนวิกลจริต คนฆ่าตัวตาย  ในโลกทั้งหมดมาจากการบ้าดี หลงดี ติดดี ด้วยกันทั้งนั้น  ถูกพิษสงอย่างใดอย่างหนึ่งของความดีด้วยกันทั้งนั้น
     
     ต้องทำดีให้ถูกต้อง  มิฉะนั้นจะเป็นอันธพาล ซึ่งเขาก็ยึดดีของเขาแบบหนึ่งด้วยเหมือนกัน
     
     คำว่า อยู่สันโดษ หรือ เพียงพอ ในการทำดี หรือบุญนั้น  ต้องจำกัดความให้ชัดเจนว่า "ถูกต้อง" มิฉะนั้นจะเพิ่มจำนวนคนบ้า หรือคนอันธพาล
     
     ดี อย่าง ไสยศาสตร์ กับ พุทธศาสตร์ นั้นเข้ากันไม่ได้  ถ้าจะให้ร่วมมือกัน ได้  ต้องมุ่งไปที่ความดับทุกข์ตามระดับของตน
     
     ใน เขมาเขมสรณคาถา  ไม่ได้ตรัสว่า ไสยศาสตร์ ว่าผิดหรือเลว เพียงแต่ตรัสว่าไม่ เกษม  ไม่ดับทุกข์สิ้นเชิง คงจะแก้ปวดหัวคนปัญญาอ่อนได้บ้างนั่นเอง
    
     ปีใหม่นี้ทำดีให้ถูกต้องกว่าปีเก่า  มิใช่เพียงแต่ดีกว่าปีเก่าซึ่งมักจะไม่ถูกต้อง  มันจะกลายเป็นเพิ่มคนบ้า คนตาย คนพิการ  มากกว่าปีเก่า
พินัยกรรม. ของ พุทธทาส
Diary 1985