ความเชื่อมโยงการทบทวนแผนปฏิบัติการ 2549

ธวัช มข.
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความเชื่อมโยงการทบทวนแผน

ความเชื่อมโยงการทบทวนแผนปฏิบัติการ 2549

ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น     แผนปฏิบัติการ 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2548 –2551แผนปฏิบัติการ 4  ปี ศูนย์บริการวิชาการ

พ.ศ. 2548 –2551

  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2548           SAR ปีการศึกษา 2547         ผลการตรวจประเมินจาก สมศ.      SAR CARD กพร. 4 มิติ 
                                                                                                                                                                  ผลการสัมมนาเพื่อทบทวนแผน จ.มุกดาหาร
    แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2549
    ศูนย์บริการวิชาการ
   20-23 ธันวาคม 2548


 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มภารกิจอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (2)

พิชัย เล่งพานิชย์
IP: xxx.146.247.69
เขียนเมื่อ 

ขอเชิญชวนสมัครเข้าชุมชนเลขานุการศูนย์บริการวิชาการ

IP: xxx.146.247.69
เขียนเมื่อ 
รบกวนทำเป็น Diagram แสดงความเชื่อมโยง จากนโยบายชาติ--กระทรวงศึกษา--ส.ก.อ--สภามหาวิทยาลัย--ม.ข--ศูนย์ฯ ด้วยครับ