ขอแสดงความเสียใจ

ขณะนี้จะเห็นได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กำลังถูกสังคมคาดหวังค่อนข้างมาก  ในการที่ อบต.จะต้องแสดงบทบาทเปรียบเสมือนรัฐบาลท้องถิ่น มีหน้าที่ดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชน  ดังนั้น อบต.ควรมีศักยาภาพที่เพียงพอในการรองรับ นโยบาย หรือการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ลงมา  ต้องสามารถจัดการกับสิ่งเหล่านี้ และจัดการกับสิ่งต่างๆในชุมชนให้ได้

อบต.จึงคือเป้าหมายหลักของโครงการฯ ที่จะร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งสู่สถาบันการจัดการความรู้ของชุมชนท้องถิ่น 

จากประสบการณ์การดำเนินงานช่วงที่มา  ในการขับเคลื่อนงานกับ อบต. ทางโครงการฯ เห็นแล้วว่า ผู้นำองค์กร  เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นแรงเสริม สนับสนุน และผลักดัน เพื่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และส่งผลไปยังการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อไป

ยิ่งถ้าผู้นำมีใจ รักการเรียนรู้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ก็ยิ่งสร้างโอกาสมุ่งไปสู่ความสำเร็จมากขึ้น

อบต.ประดู่ยืน เป็นพื้นที่นำร่องหนึ่งของโครงการ  ที่มีผู้นำ อบต. เข้าใจเรื่องของการเรียนรู้ เข้าใจความสำคัญเรื่องการพัฒนาศักยภาพของคนเป็นพื้นฐานต่อไปในการพัฒนาองค์กร และพัฒนาชุมชน

ในโอกาสเดียวกัน บุตรชายของผู้นำองค์กรผู้นี้ก็เป็นหนึ่งในนักจัดการความรู้ท้องถิ่นที่ทาง สรส. พัฒนาเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเขาเมื่อระยะเฟสที่ ๑ ที่ผ่านมา   แม้เฟสที่ ๒ ภายใต้โครงการฯ นี้  เขาจะไม่ได้ต่อกับโครงการ  แต่เขาก็ยังคงทำงานอยู่ใน อบต. ทำงานกับชุมชนท้องถิ่น  ซึ่งทางโครงการก็ได้ประสานความร่วมมือกันมาโดยตลอด

แรงผลักดันสำคัญของเขา  เขาเคยบอกกับเราว่า  พ่อคือแบบอย่างที่สำคัญ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาเกิดรักที่จะทำงานเพื่อชุมชนท้องถิ่นบ้านเกิดของตน

แต่มาวันนี้ เราเพิ่งได้ทราบข่าวว่า พ่อของเขา หรือผู้นำ อบต. โดยตำแหน่งของนายก อบต.ประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  (อดีตกำนัน)  ได้เสียชีวิตลง (ถูกลอบยิง)   ทาง สรส.ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง มา ณ ที่นี้ด้วย  และขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัว มีพลังใจที่จะต่อสู้ต่อไป

ทีมงาน สรส.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาสถาบันการจัดการความรู้ชุมชนท้องถิ่นความเห็น (1)

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.207
เขียนเมื่อ 

     ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัว และชุมชนประดู่ยืนด้วยครับ เรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอย่างไม่น่าเกิดเลยครับ อย่างเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ประธานสภาจังหวัดพัทลุงก็ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตขณะออกจากบ้านไปทำงานที่ อบจ.ครับ